» » Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

(Tərcümə ixtisarla verilir)

Ailə qarşılıqlı sevgi ilə başlayıb  nikahla ittifaq halını alan, eyni  məqsədlər uğrunda  mübarizə aparan ictimai birlik modelidir. Ailə ittifaqında tərəflər əvvəl özləri də ayrı-ayrı  ailənin tərəfləri idilərsə, yeni ailənin bünövrəsi qurulandan sonra  dünyaya gələn övladlarla indi  artıq  özləri də yeni bir ailə birliyi yaradırlar.  Bu zaman əvvəlki ailə birliyi daha da  ululaşır, yeni yaranan ailə isə  şəcərə, nəsil xəttinin özündən əvvəlki bir qoluna çevrilir.
Ailə həyatı müqəddəslikdir. Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir. Ailə diqqət, qayğı, məsuliyyət tələb edir: sevgi ilə davam etdikcə daha müqəddəsləşir, amma araya  hər hansı narazılıq, etimadsızlıq  düşərsə, get-gedə ictimai-sosial mahiyyətini itirməyə başlayır.

Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

Ailədəki normal ünsiyyət və qarşılıqlı maneə törədən amillər aşağıdakılardır:

- Ailəni və fərdləri maraqlandıran mövzular barəsində səthi danışmaq, belə mövzulara əhəmiyyət verməmək;
-həddindən artıq sual soruşmaq, yersiz şübhə və tərəddüdlər;
-süni maraq göstərmək;
-keçmişdəki kədərli və dadsız hadisələrin tez-tez gündəmə gətirilməsi;
- soruşulan sualları cavabsız buraxmaq;
- qarşısındakına sözlə təzyiq, hədə nümayiş;
- şişirdilmiş bir şəkildə razılıq etmək və ya rədd etmək;
- öz mövqeyini tez-tez irəli sürmək və qəbul etəyə məcbur etmək;
- günahlandırmalar, tənqid, mənfi qiymətləndirmələr etmək;
- əmr etmək, təhdid etmək;
- səmimiyyətdən uzaq danışmaq, yalan söyləmək;
- qarşı tərəfə əhəmiyyət verməmək, fikirlərə dəyər verməmək;
- hadisələrin ancaq mənfi cəhətlərini qurdalayıb üzə çıxarmaq;
- kiçik səhvləri çox şişirtmək;
- fədakarlığı davamlı olaraq qarşı tərəfdən gözləmək;
- ortaq fəaliyyətlərə lazım olan əhəmiyyəti verməmək;
- qarşıdakını ifadə etmə imkanı tanımamaq və s.

Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

Bu amillər arzu olunan olmasa da, fərdi xüsusiyyət daşıya bildiyinə, eləcə də şəraitlə bağlı olaraq müxtəlif ola bilər.
Unudulmamalı ki, yaşayan hər fərd özünə xas anlayışı, şəxsiyyəti, dəyər quruluşu, intellektual səviyyəsi, duyğu və düşüncələri, şəxsiyyət quruluşu, yetişmə tərzi, social statusu ilə yaşayan, hiss edən, təsirlənən biopsixososial bir bütündür. Bu vəziyyətdə danışılan hər sözün, verilən hər mesajın, hər jest və mimikanın yaxşı və ya pis mənada qarşıdakı adamda bir təsir etdiyi mütləqdir.
Ailə üzvləri bir-birlərinə qarşı qənaətləri ilə özlərini qiymətli və ya dəyərsiz, etibarlı və ya etibarsız hiss edər. Bu vəziyyət onların psixoloji və sosial-mədəni mövqelərinə, həmçinin ruhi vəziyyətlərinə təsir edər. Nəticə olaraq, sağlam təməllər üzərində qurulmayan, nə özləri , nə də cəmiyyət qarşısında məsiliyyətini qəbul etməyən fərdlər problemli, amma məsuliyyətli və sağlam fərdlər isə özlərini təsdiq edən funksional ailə sahibi olacaqlar. Başqa sözlə, problemli ailənin  üzvləri problemli, sağlam ailənin övladları isə sağlam ailə yaradacaqlar. Sağlam ailə sağlam cəmiyyətə zəmanətdir.

Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

Ailə növləri

İdeal ailə
Bu, istər yalnız ata çalışsın, istər ana- ata birlikdə çalışsın, evdə rol bölgüsü və səlahiyyətlər  ortaq olan, bir-birinin haqq və hüququna hörmət, uşaqlara və evdəki digər fərdlərə eyni mövqedən münasibət bəslənilən, qarşılıqlı anlayış və mehribanlıq içərisində davam  edən ailə quruluşudur.

Problemli ailə
Belə ailələrdə  ata  ailənin maddi rifahını təmin etsə də, ata ilə uşaqlar arasında müəyyən  məsafə olur. Evdə daha çox  ananın qoyduğu  qaydalar keçərli olur, uşaqlara cavabdehlik tamamilə ana üzərinə düşür, 

Bu cür ailələr, adətən, ana-ataların özlərinin problemli olması, gənc yaşda evlənmələri, istəməyərəkdən uşaq sahibi olmaları və  digər müxtəlif səbəblərdən aralarında qarşılıqlı etimad və güzəşt   olmayan  ailə tipidir.

Belə ailələrdə uşaqlar , adətən, ananın və yaxud əksinə, atanın öhdəsində  böyüyüb boya-başa çatmalı olurlar.  Mehriban, yekdil olmayan bu cür ailələrdə ərsəyə çatan uşaqlar   böyüyüb cəmiyyətə, daha qaynar həyata atılanda, ictimai, iqtisadi və uyğunlaşma baxımından bəzi problemlər ilə qarşılaşmalı olur.


Ana və atanın ailə mühitindəki yeri

Ana- atanın və ailə mühitinin uşağa onun ilk doğulduğu andan etibarən təsiri böyük olur. Ana- atanın şəxsiyyət mövqeləri, təhsil vəziyyətləri, peşələri, zəka səviyyələri, fiziki və ruhi xəstəlikləri, psixoloji vəziyyətləri, sosia-mədənil statusları, yetişmə tərzləri və öz ana- atalarından gördükləri rəftar, uşağa yanaşma tərzləri, uşaq üçün ayırdıqları vaxt və s. vəziyyətlər uşağı birinci planda təsir edir.

Ailənin sosial-iqtisadi vəziyyəti, ailənin texnologiyadan istifadə səviyyəsi, ev mühitinin kafiliyi, ev mühitindəki dinclik və anlaşma vəziyyəti, yaşanılan şəhər, evin olduğu sosal-mədəni ətraf, ictimai imkanlar, dövlətin təqdim etdiyi imkanlar, məktəb - ailə, müəllim-şagird  qarşılıqlı əlaqələrinin kafiliyi, qohumların vəziyyəti və mövqeyi, səhiyyə xidmətlərindən istifadə, rabitə və media vasitələrinin vəziyyəti və buna bənzər sayılmayacaq qədər digər faktorlar da bu sıradadır. Uşağın psixoloji, sosial-mədəni inkişaf və formalaşması bütün bu faktorların qarşılıqlı münasibət və əlaqələri ilə təmin edilər.

 

Ailə insanları gözəl düşünməyə, gözəl işlər görməyə səfərbər edir

 

Unudulmamalı ki, psixoloji bir varlıq olan uşaq danışılan hər sözdən, hər jest və mimikadan, hər rəftar və vəziyyətdən, yaxşı və ya pis olaraq təsirlənəcək və bu təsirlənmə ilə uşağın şəxsiyyəti və psixoloji durumu  formalaşacaqdır.

İdeal davranış və ideal ailə mühiti uşağın sağlam fiziki və ruhi inkişafını təmin edəcək. Əks təqdirdə, uşaqlarda və ailə üzvlərinin münasibətlərində bir çox psixiatrik narahatlıqlar özünü göstərəcək.  Bir sözlə, uşaqların ümumi vəziyyəti ailədən, ətraf mühitdən və cəmiyyətdən qətiliklə təsirlənəcək.


Mənbə: http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1315&Bilgi=aile

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.