» » Əməli yazı nümunələri - Ərizə

Əməli yazı nümunələri - Ərizə

Müəllif: Esmira m от 8-10-2016, 08:54
Hər bir ölkənin, xalqın dövlətçilik əlamətlərindən biri onun siyasi, iqtisadi, mədəni fəaliyyətini nümayiş etdirən, cəmiyyətə çatdıran dildir. Dövlət qanunlarının, rəsmi göstəriş və sərəncamların, müxtəlif iş sahələrinə aid rəsmi sənədlərin vahid dildə olması mühüm siyasi şərtlərdəndir. Ölkədə vahid dilin – dövlət dilinin olması dövlət idarələrinin işini asanlaşdırır, dövlət quruculuğu və idarəçiliyində ünsiyyəti asanlaşdırır, anlaşmanı maksimum təmin edir.Dövlət dili bütün ölkə ərazisində qeyd – şərtsiz yazılı və şifahi anlaşmanı təmin edir, dövlət sənədlərinin hamısı bu dildə yazılır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində deyilir: "Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.”
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu alması ədəbi dilimizin rəsmi-işgüzar üslubunun da funksional imkanlarının genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Bunun da nəticəsində beynəlxalq münasibətlərdə dövlətimiz bu dildə təmsil olunur, dövlət təşkilatlarında, idarə və müəssisələrdə rəsmi və ya işgüzar ünsiyyət bu dildə qurulur, sənədlər bu dildə tərtib edilir.
Dövlətçilik tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən rəsmi-işgüzar üslub həm rəsmi sənədlərin dilini, həm də işgüzar sənədlərin dilini əhatə edir. Rəsmi və işgüzar sənədlərə əməli yazılar da deyilir. Həm rəsmi, həm də işgüzar sənədlər müəyyən standart formalarda və yığcam şəkildə verilir, hər ikisində fərdi nitq ünsürlərindən qaçılır, obrazlı ifadələr, artıq sözlər işlədilmir.
Əməli yazı nümunələri 
Dövlət və ya hökumət təşkilatlarının tərtib etdiyi və xüsusi qaydada, yəni rəsmi şəxsin imzası, möhür və s. ilə təsdiq edilən sənədlər rəsmi sənədlər adlanır. Dövlətin konstitusiyası, qanunları, qərarları, fərmanları; hökumətin sərəncamları, nazirlərin əmrləri və s.ən mühüm rəsmi sənədlərdir.
İşgüzar sənədlər isə xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır, ancaq bu və ya digər konkret məsələ ilə bağlı tərtib edilir. Afişa, annotasiya, anons, akt, arayış, bildiriş, elan, ərizə, izahat, məktub, reklam, rəy, protokol, teleqram, tərcümeyi-hal və s. işgüzar sənədlərə aiddir. İşgüzar sənədlərin müəyyən hissəsini hər bir şəxs özü hazırlamağı bacarmalıdır. Bu məqsədlə sizə işgüzar sənədlərin tərtib olunması qaydalarını təqdim edəcəyik.

Əməli yazı nümunələri - Ərizə


Ərizə


Əməli yazının ən sadə formalarından biridir. Ərizə ərəbcə "ərz” sözündən götürülmüşdür və iki mənada işlənir.
1. Müraciət etmək ," ərz etmək" mənasında işlənilir. N.B. Vəzirovun, M.F. Axundovun əsərlərində ümumiyyəltə, XIX əsrin sonlarına qədər yazılan komediyalarda ərizə müraciət mənasında işlənirdi.
2. Müasir dövrdə isə müəyyən formaya malik, rəsmi şəkildə yazılmış müraciət mənasında işlənir.
Məzmununa görə ərizənin iki növünə təsadüf edilir :
a) Şikayət xarakterli ərizələr
b) Xahiş etmək məqsədi ilə yazılan ərizələr
Ərizəyə verilən tələblər aşağıdakılardır :
1) Ərizənin başlığı, yəni kimə və kimdən yazılması dəqiq olmalıdır ;
2) Ərizənin məzmunu qısa , faktlar isə konkret olmalıdır ;
3) Ərizəni ərizəçi öz xətti ilə yazmalıdır ;
4) Ərizənin sonunda il, ay, gün və ərizəçinin şəxsi imzası qoyulmalıdır ;
Əməli yazı nümunələri - Ərizə
Ərizələrin məzmunu müxtəlif olsa da , forma standart olmalıdır. Ərizələr formasına görə sadə və mürəkkəb olmaqla iki cür olur. Sadə ərizədə fikir bir neçə cümlə ilə verilir, ərizənin mürəkkəb formasında isə bir sıra rəsmi sənədlərin adı çəkilir, onlara münasibət göstərilir və münasibətin icrası üçün rəhbərlikdən bu barədə sərəncam verilməsi xahiş olunur. Sadə və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, ərizənin yazılış forması belədir:
1. Vərəqin əvvəlində abzasdan böyük hərflə təşkilatın və müraciət edilən şəxsin adı və soyadı qeyd olunur.
2. Sətrin 1/2 hissəsi həcmində sağ tərəfdə kimdən sualını verməklə ərizəçinin adı, soyadı göstərilir.
3. Vərəqin ortasında "Ərizə " sözü yazılır.
4. Təzə sətirdən qısa, aydın və məzmunlu şəkildə ərizəçinin fikri şərh olunur.
5. Ərizənin sonunda ərizəçinin adı, soyadı yazılır, imza qoyulur və onun yazılma tarixi göstərilir.
Ərizə nümunəsinə nəzər salaq :

Əməli yazı nümunələri - Ərizə

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
It is a very interesting post. I actually like that you only provide quality information and not write about something.
Continue to keep it up and you may get to great results.

Exactly what do an individual think about my site? magazin pescuit
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a categorically enchanting website I must say.

Too polluted that there are not too varied websites like This anymore. But I am pleased that I bring about it. Meet scribble literary works on it .

You can glom my website here as unquestionably: xbody

This is a hugely absorbing post. You are doing correctly with writing.

You can also have a word with my website here: rca ieftin
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a very attractive post. You are doing seep with writing.

You can also make out my website here: asigurari online

This is a particular riveting post. You are doing correctly with writing.

You can also see my website here: investments
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a very riveting delivery . But I like more the design that you deceive at your website. Amass it up.

What do you think in my website ? is it safe to buy youtube views?
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is probably the win out over content i own seen so far.

Verify my site too: cel mai ieftin hosting

This is in all likelihood the win out over peacefulness i demand seen so far.

Leave my neighbourhood too: gazduire web
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is indubitably the a- thesis i own seen so far.

Repression my site too: webhosting ieftin
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a truly weighty post. Thanks for posting this.

What do you think about my website: firma creare site

This is a same weighty post. Thanks for posting this.

What do you over nearby my website: web design bucuresti
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a to a great extent weighty post. Thanks instead of posting this.

What do you over almost my website: creare site web bucuresti

This is a truly respected post. Thanks for posting this.

What do you over almost my website: creare site de prezentare bucuresti

This is a truly respected post. Thanks for posting this.

What do you believe close by my website: creare site bucuresti

This is a to a great extent signal post. Thanks quest of posting this.

What do you over almost my website: creare site bucuresti

This is a to a great extent respected post. Thanks for posting this.

What do you think almost my website: creare site bucuresti
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
You have a same interesting website. I like the directly poop that you accommodate with every article.

You can charges my website here : https://xbodyvitan.blogspot.com/

What do you contemplate ?
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
You beget a same attractive website. I like the full word that you accommodate with every article.

You can charges my website here : https://xbodybucurestidristor.blogspot.com/

What do you believe ?
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a same signal post. Thanks as a service to posting this.

What do you over nearby my website: https://crearesitebucurestii.blogspot.com/
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a same respected post. Thanks quest of posting this.

What do you over nearby my website: https://firmacrearesitex.blogspot.com/
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a to a great extent signal post. Thanks as a service to posting this.

What do you over close by my website: https://crearesitebucurestix.blogspot.com/
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
Very delightfully article . I couldn't to more on the report provided.

What do you improvise about my locate ? best skin tightening cream
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
cash advance credit card apr <a href="http://rirocash.com/ ">payday loans with long term payback</a> need a payday loan no bank account
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
cash aid loan <a href="http://samcash21.com/ ">cash loans waynesboro va</a> what happens if you default on an online payday loan
 • Нравится
 • 0