» » Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri

Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri

Müəllif: Vüsal от 6-01-2016, 15:00
Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri
VIII. Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına
görə dövlət rüsumunun dərəcələri
8.1. Daşınmaz əmlakın (mənzillərin, bağ evlərinin, qurğuların, tikililərin, torpaqların və
başqa daşınmaz əmlakın) özgəninkiləşdirilməsi, mənzil sahələrinin və bağ evlərinin
müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqi üçün:
8.1.1. müqavilə üzrə əmlakın ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa,
bacıya keçirsə - 20 manat
8.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərə keçirsə:
Bakı şəhərində - 200 manat
digər şəhər və rayonlarda - 80 manat
8.1.4. mənzil sahələrinin və bağ evlərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün – 20 manat
8.2.Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:
8.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, qardaşın,
bacının mülkiyyətinə keçirsə - 25 manat
8.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə - 50 manat
8.3. Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi
haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:
8.3.1. müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, babaya, nənəyə, nəvəyə, valideynlərə,
qardaşa, bacıya keçirsə - 10 manat
8.3.2. müqavilə üzrə istifadə hüququ digər fiziki və ya hüquqi şəxsə keçirsə - 20 manat
8.4. Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:
8.4.1. dəyəri 2200 manatadək - 5 manat
8.4-1. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan
alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:
8.4-1.1. Bakı şəhərində - 110 manat
8.4-1.2. digər şəhər və rayonlarda - 44 manat
8.4-2. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə
dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:
8.4-2.1. Bakı şəhərində - 55 manat
8.4-2.2. digər şəhər və rayonlarda - 22 manat
8.4.2. dəyəri 2200 manatdan 5500 manatadək - 20 manat
8.4.3. dəyəri 5500 manatdan çox olduqda - 30 manat
8.5. Qiymətləndirilən başqa müqavilələrin təsdiqi üçün:
8.5.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə - 10
manat
8.5.2. tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi
şəxsdirsə - 10manat
8.5.3. tərəflər digər fiziki və hüquqi şəxsdirsə - 80 manat
8.6. Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrin, əvvəllər
bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi üçün:
8.6.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə - 10
manat
8.6.2. tərəflər digər fiziki və ya hüquqi şəxslərdən ibarətdirsə - 20 manat
8.7. Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün:
8.7.1. qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun üzrə və ya
vəsiyyətnamə üzrə verilməsindən asılı olmayaraq); 20 manat
14
8.7.2. vərəsə digər fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə - 40 manat
8.8. Ər-arvadın birgə nigah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya
mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün - 10 manat
8.9. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən
etibarnamələrin təsdiqi üçün:
8.9.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya
verilərsə - 10 manat
8.9.2. etibarnamə digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə verilərsə - 20 manat
8.11. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün:
8.11.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya
verilirsə - 5 manat
8.11.2. etibarnamə digər fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilirsə - 20 manat
8.12. Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün - 20 manat
8.13. Dəniz protestlərinin tərtibi üçün - 20 manat
8.14. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün - 20 manat
8.15. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) üçün - 5 manat
8.16. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə),
sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin,
həmçinin tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin (hər imza üçün) və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin
eyniliyinin təsdiqi üçün - 2 manat
8.17. İcra qeydlərinin aparılması üçün - 10 manat
8.18. Vətəndaşların, dövlət, idarə, müəssisə və təşkilatlarının, kooperativ və digər ictimai
təşkilatların ərizələrinin başqa vətəndaşlara, dövlət idarə müəssisəyə təşkilatlarına, kooperativ və
başqa ictimai təşkilatlara verilməsi və 10.1-10.17-ci maddələrdə göstərilən hərəkətlərdən başqa
notariat hərəkətləri üçün - 5 manat
8.19. Müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün - 3 manat
8.20. Bu qanunla müəyyən edilmiş hallarda müştərini onun qabaqcadan verdiyi bildiriş üzrə iş
yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə getmək üçün - 10 manat
8.21. Notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə olduğu vaxtın hər bir
saatı üçün - 5 manat
8.24. Ödəniş qiymətli kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi
üçün - 5 manat
8.25. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin müddətinin uzadılmasına ğörə - 50
manat


IX. Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və
dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri
9.1. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə aşağıdakı hallarda dövlət rüsumu ödənilmir
9.1.1. doğumu, ölümü, övladlığa götürülməni və atalığı (analığı) təsdiqləyən sənədləri almaq üçün;
9.1.2. təminatlı kreditorun iştirakçısı olduğu girov müqaviləsi ilə bağlı notariat hərəkətləri
aparılarkən dövlət rüsumu tutulmuşdursa, həmin müqavilədən irəli gələn borc öhdəliklərinin təmin
edilməsi üçün iflas prosesi zamanı təminatlı kreditor ilə əmlak inzibatçısı arasında bağlanmış saziş
ilə əlaqədar notariat hərəkətləri üzrə - təminatlı kreditor və əmlak inzibatçısı;
9.1.3. mənzil və ya ev (evin bir hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat hərəkətləri
üzrə - birinci qrup işləməyən əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər, qaçqınlar və
məcburi köçkünlər;
9.1.4. Mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması zamanı, habelə mənzil (fərdi ev) alınması və ya
dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - "Valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə müəyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər və qəyyumluqda (himayədə) olan uşaqlar;
9.1.5. pensiya, müavinət, yardım və alimentin alınması üçün verilən etibarnamələr üzrə.
9.2. Notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumu notarius tərəfindən qəbul edilərək iki bank günü
ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.
Notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumunun qəbulu zamanı ödəyiciyə dövlət
rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən rəsmi sənədin (mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi və s.) əsli
verilir.
Qeyd: "01 oktyabr 2012-ci il tarixdən nəqliyyat vasitələrinin sahiblik hüququna dair
etibarnamələrin müddəti 49 ildən 1 ilə qədər azaldılmışdır”

Mənbə:http://transparency.az/alac/files/qanunlar.pdf

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz