» » Tarixdə bu gün - 23 aprel

Tarixdə bu gün - 23 aprel

Müəllif: Vüsal от 23-04-2017, 00:15

Tarixdə bu gün - 23 aprel


23 aprel

İlin 113-cü (uzun illərdə 114-cü) günü.

Doğum günləri:

Tarixdə bu gün - 23 aprel1922 - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, Azərbaycan arfa ifaçılığı məktəbinin yaradıcısı, professor  Aida Həmdulla qızı Abdullayeva Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

13 yaşına çatan zaman Aida fəhlə kurslarına getmiş və burada arfa müəllimi Yelizaveta Borisovna  Şlezigerlə tanış olaraq arfa sinfində təhsil almağa başlamışdır.

Aida Abdullayeva 1938-ci ildə şagird musiqiçi kimi ilk konsert tədbirinə qatılmışdır.  Maraqlı ifası ilə konsertdə iştirak edən Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini çəkir. Gənc musiqiçi 1940-cı ildə orta məktəbi bitirir. Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsi tərəfindən ali musiqi təhsili almaq üçün Moskva Dövlət Konservatoriyasına göndərilir. Ancaq 1941-ci ilin yayında II Dünya müharibəsinin başlanması ilə SSRİ-də vəziyyət dəyişir. Aida Abdullayeva Bakıya qayıdır və Opera və Balet Teatrının orkestrində işə qəbul olunur. Bütün bunlara baxmayaraq, dövrün qara kölgələri, dəhşətli repressiya dalğası bu ailəni rahat buraxmır. Musiqiçi 1942-ci ilin payızında ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün edilir. Bu haqsızlıqla barışmayan Üzeyir bəy 1943-cü ildə ailə haqqında vəsatət verir. Bundan sonra onlar Azərbaycana qaytarılır. A.Abdullayeva Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına bərpa olunur, eyni zamanda Radiokomitənin simfonik orkestrində işə götürülür.

 O, 1940-cı ildə onillik orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsi tərəfindən ali musiqi təhsili almaq üçün Moskva Dövlət Konservatoriyasına göndərilmişdir. 1941-ci ildə müharibənin başlaması ilə əlaqədar Aidə Abdullayeva Bakıya qayıdır və Opera və Balet Teatrının orkestrində işə qəbul olunur. 1942-ci ilin payızında ailəsi ilə birlikdə repressiyaya məruz qalaraq Qazaxıstana sürgün edildi. 1943-cü ildə Üzeyir Hacıbəyovun vəsadəti əsasında o, Azərbaycana qaytarılıb Bakı Dövlət Konservatoriyasına bərpa olunur və Radiokomitənin Simfonik orkestrində işləməyə göndərilir.

A.Abdullayeva 1944-cü ildə yenidən Rusiyaya göndərilir. Moskva Dövlət Konservatoriyasında professor K.Erdelinin sinfində təhsil alır. 1949-cu ildə bu təhsil ocağını müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra vətənə dönən musiqiçi konservatoriyada arfa sinfinə rəhbərlik etməyə başlayır. Geniş pedaqoji və ifaçılıq fəaliyyəti ilə musiqidə yeni səhifə açan A.Abdullayeva arfa ixtisası üzrə təhsilin bütün mərhələləri üçün proqram və dərsliklər üzərində işləyir. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin bu musiqi aləti üçün köçürmə və transkripsiyalarını yaradır. Azərbaycan arfa ifaçılığı məktəbinin yaradıcısı kimi tanınan musiqiçi 1969-cu ildə A.Zeynallı adına musiqi məktəbində, 1978-ci ildə isə S.Hacıbəyov adına Sumqayıt musiqi məktəbində arfa siniflərinin açılmasına nail olur. 1983-1985-ci illərdə "Arfa üçün uşaq pyesləri” və "Azərbaycan bəstəkarlarının arfa üçün pyesləri” toplularını nəşr etdirır. 1977-ci ildə dosent, 1985-ci ildə professor adları alır. Görkəmli musiqiçi dolğun pedaqoji fəaliyyəti dövründə onlarca arfa ifaçısı yetişdirir.

A.Abdullayevanın Bakıda ilk konserti 1950-ci ildə keçirilir. 1969-cu ilədək Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının simfonik orkestrində çalışan fədakar musiqiçinin əməyi hökumət tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 1972-ci ildə "Əməkdar artist” fəxri adına layiq görülür.

Gözəl arfa ifası ilə yanaşı, pedaqoq və musiqi təşkilatçısı kimi yaddaşlarda iz qoyan Aida Abdullayeva 11 iyun 2009-cu ildə Bakıda vəfat edib.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel1938 – Filologiya elmləri doktoru, professor Əjdər Tağı oğlu İsmayılov  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Çomaxtur kəndində anadan olmuşdur.

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filoloqiya fakültəsini bitirmişdi. 1963-1965–ci illərdə Azərbaycan Teatr İnstitutunun rejisorluq fakültəsində oxumuş, rejisor Mehdi Məmmədovun və aktyor Rza Təhmasibin tələbəsi olmuşdu.

1961-1977-ci illərdə Çomaxtur kəndində müəllim, məktəb direktoru, Daxili İşlər Nazirliyinin, "Şərq qapısı" qəzetinin əməkdaşı, 1977-1994-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin ədəbiyyat kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent və professor olmuşdur.

1969–cu ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuşdur. Akademiyanın vitse-prezidenti akademik Məmməd Arif Dadaşzadənin rəhbərliyi altında 1974-cü ildə "Hüseyn Cavidin tarixi dramları" ("Peyğəmbər", "Topal Teymur", "Səyavuş", ”Xəyyam”) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1982-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasında təsdiq edilmiş "Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası ətrafında araşdırmalara başlamışdır.  Dissertasiyada  Əjdər İsmayılov H.Cavid yaradıcılığının ideya-fəlsəfi, bədii-mifoloji köklərini açıb göstərmiş, sənətkarın aləmindəki milli və ümümbəşəri cəhətləri tədqiq etmişdir.

Əjdər  İsmayılov 13 mart 2022 –ci ildə 83 yaşında vəfat etmişdir.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel1941 — Tanınmış aktyor və teatr xadimi Yusif Mehdi oğlu Muxtarov anadan olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini və Plexanov adına Moskva Dövlət Xalq Təsərrüfatı Akademiyasını bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1964-cü ildən Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya şirkətində diktor vəzifəsi ilə başlayıb. 1994-cü ilə kimi orada diktor, ictimat-siyasi verilişlər redaksiyasının baş redaktoru, diktor şöbəsinin bədii rəhbəri vəzifələrində çalışıb.

1992-ci ildən 2010-cu ilədək Bakı Bələdiyyə Teatrının sərəncamçı direktoru olmuşdur.

Yusif Mehdi oğlu Muxtarov bir çox filmlərdə, televiziya tamaşalarında yaddaqalan rollar yaradıb.

Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda Yusif Muxtarovun səsində 350-dən artıq bədii verilişlər saxlanılmaqdadır. Azərbaycan dilində tərcümə filmlərin səslənməsində onun səsi ilə mindən artıq film səsləndirilib. YUNESKO-nun iki qızıl diskində onun səsi yazılıb qorunur.

Yusif Mehdi oğlu Muxtarov 26 aprel 2010-cu ildə ürək çatışmazlığından vəfat etmişdir.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel 1953— Məşhur azərbaycanlı dirijor, Xalq artisti , Əməkdar incəsənət xadimi, professor  Cavanşir Xəlil oğlu Cəfərov Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi texnikumunu, 1977-ci il­də isə Rimski Korsakov adına Sankt-Peterburq Dövlət Konservtoriyasının dirijorluq fakültəsini bitirmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti: Əmək fəaliyyətinə 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında xormeyster kimi başlamışdı.

1980-ci ildə Azərbaycan Xor Kapellasının bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində çalışmışdı.

1985-ci ildə Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrına dirijor və az sonra baş dirijor vəzifəsinə təyin edilmişdir.

 

Repertuarı: Ü. Hacıbəyov - "Koroğlu", "Leyli və Məcnun”; Verdi - "Aida", "Riqoletto", "Traviata"; Bize - "Karmen"; Puççini - "Madam Batterflay"; Çaykovski - "Qu gölü"; Adan - "Jizel"; Minkus - "Don Kixot"; F.Əmirov - "Sevil", "1001 gecə" və s. əsərlərdən ibarətdir.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel1966 - Azərbaycanın Xalq artisti Şükufə İmran qızı Musayeva Şuşada anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Şuşa Mədəni-Maarif məktəbinin Özfəaliyyət teatr kollektivinin rəhbəri fakültəsini, 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin teatr kollektivinin rejissoru fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirmişdir.

1990-cı ildən Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktrisasıdır.

1991-1993-cü illərdə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.

 Ş.Musayeva neçə-neçə tamaşada yaratdığı rollar hafizələrdə unudulmaz izlər buraxmışdır.Onun yaratdığı Telli ("Arşın mal alan", Üzeyir Hacıbəyov), Nailə ("Özümüz bilərik", S.Ələsgərov və Ş.Qurbanov), Nisə ("Durna", S.Rüstəmov və S.Rüstəm), Gülcamal ("Ayının min bir oyunu", S.Qənizadə), Marqarita ("Marqaritka", A.Salakru), Məkkə ("Gözəlləri necə qaçırırlar", B.Appayev), Hind şahzadəsi və saray əyanı ("Xəlifə Leylək", V.Qauf), Susanna ("Aydın", C.Cabbarlı), Qadın və dəli ("Ağıllı adam", F.Mustafa), Güləndam nənə ("Şuşa dağlarını duman bürüyüb", Elçin), Berta ("Sehirli kreslo", F.Karinti), Gülzar ("Pənah evi", Ə.Quluzadə), Fəxrəndə xanım ("Bayramın birinci günü", N.Hikmət), Şərəf xanım ("Tamahkar", S.S.Axundov), Sona xanım ("Dağılan tifaq", Ə.Haqverdiyev), Xurşid Banu Natəvan ("Güllələnmiş heykəllərin fəryadı", H.Mirələmov) obrazları müxtəlif səpgili olsa da,aktrisa bu rolların öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel2003 — Yeniyetmə  şahmatçı, 2017-ci ildən qadınlar arasında FİDE ustası   Gövhər Beydullayeva anadan olub.

Şahmat oynamağa 6 yaşından başlayıb. Həmkarlar İttifaqı Respublika Şahmat və Dama Klubunun yetirməsidir.  308  nömrəli tam orta məktəbin şagirdidir.

2015-ci ildə 12 yaşlı qızlar arasında, 2016-cı ildə isə 14 yaşlı qızlar arasında Azərbaycan çempionu olub.

Gövhər Beydullayeva müxtəlif yaş kateqoriyalarında Azərbaycanı yeniyetmələr arasında şahmat üzrə dünya və Avropa çempionatlarında təmsil etmişdir.

 2014 və 2015-ci illərdə 12 yaşlı qızlar arasında keçirilən Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.

2017-ci ildə 14 yaşlı qızlar arasında keçirilən Avropa çempionatında bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medal qazanıb.

2016-cı ildə Bakıda keçirilmiş 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında Azərbaycanın qadınlardan ibarət üçüncü komandasının heyətində mübarizə aparmışdır.

 

Vəfat etmişdir:

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel1945 — Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Məstan Aslan oğlu Əliyev 27 yaşında faşizmə qarşı mübarizədə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Məstan Əliyev 1918-ci ildə Tovuz rayonunun Əsrik- Çırdaxan kəndində anadan olmuşdur.

   Kənd məktəbində müəllim işləyən Məstan Əliyev 1939-cü ildə orduya xidmətə getmişdir. Müharibə başlandığı zamandan 47-ci ordunun tərkibində   vuruşmuş, Berlin ətrafında döyüşlərdə iştirak etmişdir.

Starşina Məstan Əliyevin uğurlu döyüşlərindən biri 1945-ci ilin 16 aprelində Oder çayının sol sahilində oldu.

Bu döyüşdə onun bölməsi 72 əsgər və zabitini əsir götürdü, şəxsən özü isə 20 nəfərə qədərə faşist məhv etdi.

Məstan Əliyev aprelin 23-də Berlin uğrunda döyüşlərin birində həlak oldu.

Ona 1945-ci il mayın 31-də Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verildi.

Almaniyada dəfn edilmişdir.

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Məstan Aslan oğlu Əliyevin   bir vaxt müəllim işlədiyi  doğma kəndinin məktəb   indi onun adını daşıyır. Məktəbin qarşısında qəhrəmanın büstü qoyulmuşdur.

 

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel2011 — Bakı Şən və Hazırcavablar Klubunun prezidenti, "Bakılı oğlanlar" komandasının kapitanı, 1992, 1993, 1995-ci illərdə Şən və Hazırcavablar Klubları arasında MDB çempionu, 2000-ci ildə isə XX əsr çempionu olmuş Anar Camal oğlu Məmmədxanov 40 yaşında vəfat etmişdir. 2005-ci il noyabrın 6-da 30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsindən deputat seçilmişdi. Azərbaycan Respublikası I, II və III çağırış Milli Məclisinin deputatı idi. "Ultra Production” şirkətinin və "Day.az" xəbər saytının yaradıcısı idi. Ölümünün səbəbi kəskin ürək qan-damar çatışmazlığı,  ürəyin işemik xəstəliyi olub.

Anar Məmmədxanov 20 iyul 1970-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Bakı şəhər 160 saylı məktəbi bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1992-ci ildə oranı bitirmişdir.

Bitərəf kimi Azərbaycan Respublikası birinci (1995), ikinci (2000) və üçüncü çağırış (2005) Milli Məclisinin deputatı olmuşdur.

2018-ci ildə onun haqqında yazıçı-publisist Elmira Axundova "Anar Məmmədxanov. Kapitanın taleyi" kitabını yazmışdır.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel1977 — Məşhur geoloq alim, Azərbaycan SSR EA-nın akademiki və sabir  akademik katibi Mirəli Seyidəli oğlu Qaşqay 70 yaşında vəfat etmişdir.

Mirəli Qaşqay 1907-ci il yanvarın 7-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1930-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki ADNSU) dağ-mədən fakültəsini bitirərək dağ-mədən mühəndisi-geoloq ixtisasını almışdır. 1930-cu ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Petroqrafiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1934-cü ildə "İstisu mineral bulaqlarının geoloji-petroqrafik və geokimyəvi səciyyəsinə dair" namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsinin və Talışın hiperbazitləri və bazitlərinin tədqiqinin nəticələri "Azərbaycanın əsas və ultraəsas süxurları" adlı monoqrafiyasında yekunlaşdırılmışdır. Bu əsərə görə ona 1942-ci ildə geologiya-mineralogiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir.

Akademik M.S. Qaşqay Daşkəsən dəmir-kobalt və alunit filiz yataqlarını öyrənmiş, Kiçik Qafqazda skarnların alümosilikat süxurların hesabına əmələ gəlməsi, Qafqaz mis və kükürd kolçedanı yataqlarının mənşəyinin intruzivlə deyil, vulkan püskürmələri ilə əlaqədar olması barədə nəzəriyyələr irəli sürmüşdür. Azərbaycanda bir sıra faydalı qazıntı yataqlarının, o cümlədən iri perlit və obsidian yataqlarını ilk kəşf edənlərdəndir. Geokimyəvi tədqiqatlarının nəticələri ona "Azərbaycanın geokimyəvi xəritəsi"ni tərtib etməyə əsas vermişdir.

Onun elmi fəaliyyəti çoxcəhətli olub, mineralogiya və geologiya, tektonika və maqmatizm, petrologiya və metallogeniya, mineral suları və termal sular, stratiqrafiya və litologiya, tikinti materialları və s. elm sahələrini əhatə etmişdir. O, Daşkəsən filiz rayonunun faydalı qazıntılarının və Zəylik alunit yatağının tədqiqatçısıdır. Kiçik Qafqazda və Sibirdə bir sıra metal və qeyri-metal faydalı qazıntı yataqlarını, Kəlbəcərdə obsidian və perlit yataqları kəşf etmiş (A. Məmmədovla birgə) və filizəmələgəlmə proseslərinin bir sıra fundamental problemlərini həll etmişdir. O, respublikada 220-yə mineral və termal mənbələrin olduğu müəyyən etmişdir.

Uzun illər ərzində Geologiya İnstitutunda filiz yataqlarının geokimyası və minerologiya şöbəsinə rəhbərlik etmiş və böyük bir məktəb yaratmışdır. Rəhbərliyi altında 35 namizədlik, 10 doktorluq dissertasiyası müdafiə edilmişdir. 600-dən artıq elmi əsərin və 35 monoqrafiyanın müəllifidir.

M.Ə. Qaşqay böyük elmi irs qoymuşdur. Onun 600-dən çox elmi əsəri və 35 monoqrafiyası çap olunmuşdur. 10 elmlər doktoru və 50 elmlər namizədi hazırlamışdır.

 

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel2008 — Xalq artisti Kamal Xudaverdiyev 69 yaşında vəfat etmişdir. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyorlarından biri idi.

Kamal Xudaverdiyev 3 may 1938-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

Kamal Xudaverdiyev aktyor kimi geniş mənada lirik psixoloji üslublu məktəbin nümayəndəsi idi. Aktyor ən parlaq rollarını məhz həmin janrlı əsərlərin tamaşalarında qazanıb.

1965-ci ildə ali təhsilini başa vuran Kamal Xudaverdiyev Akademik Milli Dram Teatrının baş rejissoru Tofiq Kazımovun təklifi ilə oktyabr ayının 1-də truppaya ştata götürülüb. Arada qısa fasiləni çıxmaqla yalnız Akademik teatrda işləyib. Bu illər ərzində müxtəlif rollar oynayıb.

Aktyor teatrdan əlavə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında da hazırlanan tamaşalarda çoxlu obrazlar ifa etmişdir.

23 aprel 2008-ci ildə ürək çatımazlığından həyata gözlərini yumdu. Prezident təqaüdçüsü idi.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel2012— Texnika elmləri doktoru , professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi Midhət Teymur oğlu Abbasov 85 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

Midhət Abbasov 31 iyul 1926-cı ildə Bakıda anadan olub.

1949-cu ildə "Neft-mədən işi" ixtisası üzrə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Neft Akademiyası) neft-mədən fakültəsini bitirib. "Azneft" İB-nin "Molotovneft" trestində işlədiyi müddətdə AzSİ-nun aspiranturasına daxil olub.

1953-cü ildə "Qarışıq rejim şəraitlərində neft yataqlarının işlənilmə sistemlərinin layihələndirilməsinin bəzi məsələləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1962-ci ildə Moskva şəhərində ÜETNSİ-da "Qaz-neft və qaz-kondensat yataqlarının işlənilməsinin hidroqazodinamik məsələləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1968-ci ildə M.T. Abasov Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 1980-ci ildə həqiqi üzvü, 1984-cü ildə isə SSRİ EA-nın (hazırda REA) müxbir üzvü seçilib. 1976-1990-cı illərdə Azərbaycan EA-nın Yer haqqında elmlər bölməsinin akademik-katibi, 1990-1997-ci illərdə isə vitse-prezidenti olub. 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Şurasının üzvü, Dövlət katibi olmuşdur.

M.T. Abasov 660-dan artıq elmi məqalənin və 16 monoqrafiyanın, 43 müəlliflik şəhadətnaməsinin və 6 patentin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 21 elmlər doktoru və 40 elmlər namizədi hazırlanıb.

 

Tarixdə bu gün - 23 aprel2017 —Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli alimi, Xalq artisti, sənətşünaslıq doktoru, professor Zöhrabov Ramiz Fərzulla oğlu 78 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

Ramiz Zöhrabov 1939-cu il may ayının 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

O, 1947–1958-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil almış və 1958–1960-cı illərdə Konservatoriyanın ifaçılıq fakültəsinin simli alətlər şöbəsində oxumuş, 1965-ci ildə isə Konservatoriyanı musiqişünaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1965-ci ildə Gəncə şəhərindəki Qəmbər Hüseynli adına orta ixtisas musiqi məktəbində musiqi tarixi və nəzəriyyəsi üzrə müəllim kimi başlamışdır.  

Ramiz Zöhrabov 1968–1969-cu illərdə Bakı şəhər 16 saylı musiqi məktəbində musiqi nəzəriyyəsindən dərslər aparmış, 1969-cu ildən etibarən indiki Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, dosenti və professoru, 1989-cu ildən isə həmin kafedranın müdiri olmuşdur. 1990-cı ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin katibi seçilən Ramiz Zöhrabov 2012-ci ilədək həmin vəzifədə çalışaraq, ölkəmizdə musiqişünaslığın inkişafına dəyərli töhfələr vermişdir.

Professor Ramiz Zöhrabovun elmi fəaliyyəti Azərbaycanın zəngin musiqi irsinin tədqiqi və təbliği ilə sıx bağlıdır. Görkəmli muğam ustadlarının ifasından çox sayda muğam və təsniflərin ilk dəfə nota alınması Ramiz Zöhrabovun səyləri nəticəsində gerçəkləşmişdir. Ramiz Zöhrabov ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda beynəlxalq simpoziumlarda, konfranslarda muğam sənətinə dair dərin məzmunlu çıxışları ilə Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini layiqincə təmsil etmişdir.

Alimin rəhbərliyi ilə sənətşünaslıq sahəsində bir çox fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanmışdır. Ölkəmizdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən genişmiqyaslı mədəni proqramlarda, o cümlədən muğam müsabiqələrində musiqişünas kimi yaxından iştirak edən Ramiz Zöhrabovun muğam aləminin sirlərinin tamaşaçılara dəqiqliklə çatdırılması və insanların estetik zövqünün inkişaf etdirilməsində mühüm xidmətləri vardır.   Onun  zəngin fəaliyyəti 2009-cu ildə isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali mükafatlarından olan "Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

Bayramlar və xüsusi günlər:

 

23 aprel Türkiyədə Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı günüdür.

Çünki bu tarix Türk millətinin iradəsini təmsil edən Birinci Böyük Millət Məclisinin açıldığı və Türk xalqının suverenliyini elan etdiyi tarixdir. Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı da bu andan sonra ənənəvi olaraq qeyd edilməyə başlanmışdır. Vaxtilə "Bu günün balacaları sabahın böyükləridir” deyən Atatürk bu bayrama müstəsna əhəmiyyət vermişdir.

Atatürk 23 Aprel 1924-də 23 Aprel gününün bayram kimi qeyd olunmasına qərar vermişdir. Bu tarixdən 5 il sonra 23 Aprel 1929-da Atatürk bu bayramı uşaqlara hədiyyə etmişdir və 23 Aprel 1929-ci ildə ilk dəfə Uşaq Bayramı kimi qeyd olunmağa başlanmışdır. 1979-da, yenə ilk olaraq altı ölkənin iştirakı ilə beynəlxalq arenaya çıxarılan bu milli bayram, ortalama olaraq hər il qırxın üzərində ölkədən gələn və Türk uşaqlarının qonağı olan xarici ölkə uşaqları da iştirak edir. Dünyada uşaqlara bayram hədiyyə edən və bu bayramı bütün dünya ilə bölüşən ilk və yeganə ölkə Türkiyədir.

Tarixdə bu gün - 23 aprel

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.