» » Tarixdə bu gün - 21 iyul

Tarixdə bu gün - 21 iyul

Müəllif: Vüsal от 21-07-2017, 00:15
 
21 iyul

İlin 202-ci (uzun illərdə 203-cü) günü

Mühüm hadisələr:

365 – Dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan İskəndəriyyə mayakında yanğından ciddi zərər görüb.
810 – İslam alimi imam Buxari anadan olub.
1774 – Türkiyə və Rusiya arasında Kiçik Qaynarca sülhü bağlanmışdır.
1983
– Sovet ekspedisiyası Antarktidada Yer səthində indiyədək rast gəlinən ən aşağı temperaturu qeydə alıb (-89,2 °C)
1992 – "Kütləvi İnformasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu" qəbul edilib.
1992 – Azərbaycan Respublikası BMT-nin "Uşaq hüquqları haqqında" Konvensiyasını ratifikasiya edib.
1992 – Azərbaycan Respublikası "Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyası"na və "Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası"na qoşulub.
1997 – İnquşetiyada çoxarvadlılığa icazə verilib.

Doğuml günləri:

1609 – Abbas Həsən oğlu (Aşıq Abbas Tufarqanlı) XVII əsrin başlanğıcında (təxminən 1600-1605-ci illərdə) Təbriz yaxınlığında Tufarqan kəndində doğulmuşdur.
Azərbaycan aşıq şeirinin görkəmli nümayəndələri arasında Aşıq Abbas Tufarqanlı xüsusi yer tutur. Şeirlərində "Qul”, "Şikəstə”, "Bikəs” təxəllüslərini işlədən Abbas Tufarqanlı XVI əsrin sonları-XVII əsrin əvvəllərində Güney Azərbaycanda yaşayıb yaratmış görkəmli şair-aşıqlardandır.
Abbas Tufarqanlının adıyla bağlı olan "Abbas-Gülgəz” dastanı da Azərbaycan folklorunun qiymətli nümunələrindəndir.
Təbriz yaxınlığında yaşayan Abbas mükəmməl təhsil almışdır. Şeirlərindən də aydın görünür ki, Abbas ana dili ilə yanaşı, fars və ərəb dillərini də öyrənmiş, bu dillər vasitəsilə həm zəngin bilik əldə etmiş, həm də müxtəlif təriqətlərə bələd olmuşdur.
Həmin dövrdə Təbrizdə və onun ətrafındakı kəndlərdə aşıq sənəti geniş yayılmışdı və zəngin saz-söz məclislərində yetişən Abbas özü də aşıqlıq sənətinin sirlərini öyrənmişdir. Tufarqanlı Abbasın əsərləri və bioqrafiyası öz dövründə yazıya alınmasa da, bir sıra cünglərdə və əlyazmalarda mühafizə olunmuş lirik şeirlərindən, haqqında yazılmış çoxvariantlı dastanlardan onun həyatı barədə müəyyən məlumat almaq mümkündür.
 
1899 Amerikan yazıçısı Ernest Miller Heminquey Çikaqo yaхınlığındakı Ouk-Park şəhərciyində doğulmuşdu.
Ernest Heminquey yaradıcılığı həm sağlığında, həm də ölümündən sonra diqqət mərkəzində olmuş, davamlı mübahisə və polemika mövzusuna çevrilmişdi. Onun haqqında təriflər də deyilmiş, yazıçını məhdudluqda, üslub bəsitliyində, mövzu kasadlığında, təkrarçılıqda günahlandırmağa cəhdlər də göstərilmişdi. Lakin Heminquey bu gün də dünya miqyasında çoх tanınan, tərcümə olunan və oхunan amerika müəlliflərindən biri olaraq qalmaqdadır. Yazıçının "Qoca və dəniz" povesti, ""Əlvida, silah", "Klimancaro qarları" habelə bir sıra digər əsərləri azərbaycan dilinə də tərcümə edilmişdir.
Heminquey  2 iyul 1961 -ci ildə 61 yaşınada (Ketçum, Aydaxo, ABŞ) vəfat etmişdir.

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz