» » Tarixdə bu gün - 12 fevral

Tarixdə bu gün - 12 fevral

Müəllif: Dəyanət от 12-02-2017, 00:15
 
 
12 fevral

Mühüm hadisələr:

1502 – Portuqal səyyah Vasko da Qama Hindistana gedən yolu tapmaq üçün dəniz səfərinə çıxıb.

Tarixdə bu gün - 12 fevral

1990 – Düşənbədə hökumət və müxalifət arasında başlayan qarşıdurma qısa vaxt ərzində vətəndaş müharibəsinə çevrilib.

Azərbaycanda baş verən hadisələr:

1920 – Bakı fəhlə klubunda Azərbaycan kommunistlərinin I qurultayı başa çatıb. Qurultayda fəhlə və kəndliləri oyuncaq Müsavat hökumətinə qarşı çıxışlara hazırlamaq qərara alınıb.
2009 – Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri araşdırmağa başlayıb.

Doğum günü

1809 – Böyük  təkamül təliminin təməlini qoymuş ingilis təbiətşunas Çarlz Darvin anadan olmuşdurş
 Darvin 1882-ci ildə vəfat etmişdir.

Tarixdə bu gün - 12 fevral1911 –    Məşhur tarzən, Azərbaycanın xalq artisti Bəhram Məşədi Süleyman bəy oğlu Mansurov Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bəhram Mansurov opera səhnəsində Hüseynqulu Sarabski, Yavər Kələntərli, Hüseynağa Hacıbababəyov, Əlövsət Sadıqov, Həqiqət Rzayeva kimi korifeylərlə işləyir. Rübabə Muradova, Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev, Gülxar Həsənova, Zeynəb Xanlarova, Mais Salmanov, Bakir Haşımov, Qulu Əsgərov, Arif Babayev, Nəzakət Məmmədova, Baba Mirzəyev və başqa sənətkarları teatra cəlb edərək onları tamaşalara hazırlayır. Bəhram Mansurov ilk azərbaycanlı musiqiçidir ki, onun ifasında Azərçaycan muğamları UNESCO xətti ilə vallara və CD-lərə yazılıb, bütün dünyaya yayılmışdır. O, 1978 və 1983-cü illərdə Səmərqənddə keçirilən Beynəlxalq Muğam Simpoziumunda Azərbaycanı təmsil etmişdir. Bəhram Mansurov Sadıqcandan sonra klassik azərbaycan muğamlarını qoruyub saxlayan və təbliğ edən yeganə tarzən idi. Onun ifasından bütün muğamlar, dəraməd, diringə, təsnif və rənglər oğlu, bəstəkar Eldar Mansurov tərəfindən nota salınmışdır. 2011-ci il fevral ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bəhram Mansurovun anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə yubiley tədbirləri keçirildi.

14 may 1985ci ildə 74 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.

  
Tarixdə bu gün - 12 fevral1915 – Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İdris Süleymanov keçmiş Qasım İsmayılov rayonunda anadan olmuşdur. 
1939-cu ildə Goranboy RHK-dan orduya çağırılmışdır. Leytenant İdris Süleymanov Qafqaz uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1942-ci il noyabrın əvvəllərində kiçik leytenant rütbəsində olarkən Mozdok yaxınlığında 43-cü əlahiddə atıcı briqadanın birinci əlahiddə atıcı batalyonunun birinci tağımının komandiri olmuşdur.
Şimali Osetiya Respublikasının Mozdok rayonunun İşşersk məntəqəsinin alınmasında qəhrəmanlıq göstərmişdir. Vuruşmanın ən qaynar anında gözündən və ayağından yaralanmağına baxmayaraq, döyüşçüləri səsləyərək, düşmənə əks-həmlə etmişdir. Bundan sonra düşmən öz mövqelərini qoyub geriyə doğru çəkilməyə məcbur olmuşdur.
1942-ci ilin 13 dekabrında kiçik leytenant İdris Süleymanova SSRİ Ali Sovetinin əmri ilə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilmişdir. 1943-cü ildə yaralandığına görə ön cəbhədən arxa cəbhəyə keçirilmişdir.
"Lenin" ordeni, Qırmızı Ulduz medalı və I dərəcəli Böyük Vətən müharibəsi ordeni ilə təltif edilmişdir. Müharibədən sonra Goranboy rayonunda sosial təminat şöbəsinin müdiri işləmişdir.
29 iyul 1986-cı ildə vəfat etmişdir.

Tarixdə bu gün - 12 fevral1923 –   Nəğməkar şair,  dramaturq, tərcüməçi, əməkdar incəsənət xadimi İslam Əhməd oğlu   Səfərli Naxşıvan MR-nin Babək  rayonunun 
kəndində anadan olmuşdur.

Böyük Vətən müharibəsi illərində könüllü olaraq  cəbhəyə  getmişdir. Müharibə illərində qələmə aldığı "Ordumuza ithaf", "Ədəbi gənclik", "Onüçlər", "Əmin ol ata!", "Qoşa söyüd", iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, general-mayor Həzi Aslanovun əziz xatirəsinə həsr ediyi "Təzə çiçəklər", "Üçüncü hərb istəmirik" və s. şeirləri onun hafizəsində buraxdığı dərin izlərin təsirindən yaranmışdır. Müharibə mövzusu gənc şairin poemalarında da öz əksini tapmışdır. "Sınaq gecəsi", Çex qızının məhəbbəti, "Yaralı nəğmə", "Qığılcım", "Fırtınalar adası", "Dəfinə", "Ələsgər", "Birinci katib", "İnsan ləpiri", "İki bacı", "Qeyrət qapısı", "Abşeron yatağı" və s. biri-birindən maraqlı poemaları diqqəti çəkmiş, yaddaqalan olmuşdu.

İslam Səfərli dramaturq kimi də böyük uğurlar qazanmışdır. "Göz həkimi", "Ana ürəyi", "Yol ayrıcı", "Xeyir və Şər", "Dədəgünəş əfsanəsi" və s. müxtəlif vaxtlarda, ayrı-ayrı bölgələrdə tamaşaya qoyulmuş, tamaşaçı rəğbəti qazanmışdır.

İslam Səfərli oçerk, novella, libretto və kinossenari, məqalələr müəllifi kimi də tanınmışdır. Onun "İki qardaş" (1950), "Badamlı kəndinin qızı" (1955) oçerkləri, "Təzə qəsəbədə gülüş", "Məzhəkli itki" (1973) novellaları, "İki könül bir olanda" (1947) balet-librettosu, "Şərqin qalibləri" (1960), "Bir stəkan çay" (1971) kinossenariləri və xeyli sayda məqalələri dövrünün nəbzini tutmaq baxımından çox əhəmiyyətlidir.

İslam Səfərli tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşdur. O, A.S. Puşkin, M.M. Svetlov, S. Marşak, M. Kərim, M. Tursunzadə, K. Koladze, Y. Dolmatovski və b. kimi tanınmış sənətkarların əsərlərindən müvəffəqiyyətlə tərcümələr etmişdir.

Şairin "Bakı, sabahın xeyir", "Zərif gülüşlüm", "Bir könül sındırmışam", "Qonaq gəl bizə", "Bakılı qız", "Nə vaxta qaldı", "Ana", "Ay qaşı, gözü qara qız", "Ağ xalatlı həkimlər", "Gəncliyimi gəzirəm", "Aylı gecələr" və s. bu kimi yüzlərlə mahnısı dillər əzbəri olmuş, klassikaya çevrilmiş və indinin özündə də sevilə-sevilə dinlənilir.

İslam Səfərlinin adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə Xəzər dənizində üzən gəmilərin birinə "İslam Səfərli" adı verilib, Bakının mərkəzi küçələrindən biri şairin adını daşıyır, Bakıda yaşadığı binaya (Həsən Seyidbəyli, 30) onun barelyefi-xatirə lövhəsi vurulub, Naxçıvanda oxuduğu 1 nömrəli məktəbə onun adı verilib.

İslam Səfərlinin 18 kitabı işıq üzü görüb. Şair 6 noyabr 1974-cü ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra əbədiyyətə qovuşub və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.


Tarixdə bu gün - 12 fevral1933 – Azərbaycanın əməkdar rəssamı , heykəltaraş  Elmira Hüseynova  Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Elmira Hüseynova Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini (1954) və İ.Y.Repin adına Leninqrad Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunu (1960) bitirmişdir. Heykəltəraşlığın məişət və portret janrlarında çalışırdı.

"Kolxolçu qız" (1957), "Fəhlə" (1958), "Ailə" (1960), "C.Cabbarlı" (1968), "Ana" (1970), "Rəsul Rza" (1970) və s. əsərləri plastik formaların lakonikliyi və kompozisiyanın orijinallığı ilə fərqlənir. Hüseynova monumental heykəltəraşlıq sahəsində də fəaliyyət göstərib (Sumqayıtda C.Cabbarlının abidəsi, 1966; Bakıda ASE Baş redaksiyası binası qarşısında H.Zərdabinin abidəsi, 1983).

Elmira Hüseynovanın əsərləri uzun illərdir Bakının küçələrini bəzəyir. Onların arasında M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının fasadında qoyulmuş heykəltəraşlıq ansamblında rus kimyaçı alimi D.S.Mendeleyevin heykəlini, Fəxri xiyabanda Cəfər Cabbarlının məzarı üzərindəki barelyefi, habelə İçərişəhərdə Həsən bəy Zərdabinin heykəlini göstərmək olar.

23 yanvar 1995-ci ildə 61 yaşında Bakıda vəfat etmişdir. 


Tarixdə bu gün - 12 fevral1933 —Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, görkəmli xanəndə və

Prezident təqaüdçüsü olmuş Mais Salmanov  Şəmkir rayonunun Morul kəndində anadan olmuşdur.

 Azərbaycan Dövlət Universitetini və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib.
Azərbaycan opera sənətinin və musiqisinin inkişafına töhfələr verib, uzun müddət Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasında Məcnun rolunun ifaçısı olub.
. 1978 - ci ildə Azərbaycanın Əməkdar artisti, 2000 - ci ildə Prezident təqaüdçüsü adına layiq görülmüşdür.
. Mais Salmanov 25 iyul 2008 - ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.
. Tanınmış neftçi - alim Fərman Salmanovun qardaşıdır.

 
Tarixdə bu gün - 12 fevral  1964 –  Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Təbriz Xəlil Rza  oğlu Xəlilbəyli  Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1981-ci ildə Bakı şəhəri M.Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbi bitirmişdi. 1982-ci ildə o, Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna daxil olur. Təhsilini davam etdirərək, həm də C.Cabbarlı adına "Azərbaycan film" kinostudiyasında işıqçı işləyir.
Xəlilbəyli Təbriz 1991-ci ilin sonunda könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Xromord və Naxçıvanik kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə o, qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmişdi. Döyüş şücaətinə görə DİN-nin "Boz qurd" mükafatına layiq görülüb. 1992-ci il 31 yanvar Təbriz Xəlilbəylinin son döyüşü oldu. O, qəhrəmancasına həlak oldu.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı Fərmanı ilə Xəlilbəyli Təbriz Xəlil Rza oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adı verilmişdir.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Bakı şəhərindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır.
Yaşadığı evin qarşısına xatirə lövhəsi vurulub.

Tarixdə bu gün - 12 fevral1967 — Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin prezidenti, Azərbaycanda ilk və tək caz radiosu yaradıcısı Ədalət hüseyn oğlu Əliyev Bakı şəhərində anadan 8-olub.
1983-cü ildə 258 №-li orta məktəbi bitirib. 1985-ci ildə isə hərbi xidmətə yola düşüb. 1987-ci ildə hərbi xidməti başa vurduqdan sonra 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib, daha sonra isə 2003-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alıb.
Ədalət Əliyev ilk iş fəaliyyətinə 1990-cı ildə Bakı "Saburovo" Yaradıcılıq İstehsalat Birliyində aparıcı-mütəxəssis vəzifəsində çalışmaqla başlayıb. 1991-1992-ci illərdə YTNB "Teatr İttifaqının" Azərbaycan şöbəsində "İRS" kooperativinin xarici əlaqələr bölməsinin müfəttişi, 1992-1995-ci illərdə isə "Gilan" İstehsalat Kommersiya Birliyində xarici iqtisadi əlaqələr üzrə direktor vəzifəsini icra edib. O, həmçinin 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində Statistika İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.
Ədalət Əliyev Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında həmişə yaxından iştirak edib. O, 15 noyabr 1999-cu ildə Azərbaycan radioməkanında ilk dəfə geniş dinləyici kütləsi üçün nəzərdə tutulan, dünya caz musiqisinin nümunələri ilə yanaşı, milli caz musiqimizin də səsləndiyi "Lider" radiosunu təsis edib. Ölkəmizin ilk və tək caz radiosunun yaradıcısı Ə.Əliyev novatorluğu və yenilikçiliyi ilə fərqlənir. Onun həyata və musiqiyə baxışı azaddır. Onun televiziya sahəsində də gördüyü işlər təqdirə layiqdir. Təsadüfi deyil ki, 1 sentyabr 2000-ci ildən fəaliyyətə başlayan və Prezidenti olduğu «Lider» televiziyası məhz Ədələt Əliyevin dəstəyi ilə ilk gündən bu günə qədər insanlarda vətənə məhəbbət hissi və milli-mənəvi dəyərlər aşılayan çoxsaylı, intellektual, maarifləndirici telelayihələr həyata keçirir.
Daima inkişafa meyilli olan, bir çox sahələrdə özünü sınayan bir insan kimi o, hələ məktəb illərində cüdo idman növü ilə, tələbə olarkən isə böyük tennislə məşğul olub. Aykido idman növü üzrə dərəcəyə sahibdir.
Rəssam ailəsində böyümək, yaradıcılıq ab-havası ilə nəfəs almaq, rənglərin və boyaların dilini bilmək bir gəncin həyata başqa bir gözlə - yaradıcı təfəkkürlə baxmağına şərait yaratmışdır. Ə.Əliyev həm də foto sənətinə öz baxış bucağından yanaşaraq, fərqli sənət nümunələri yaradan həvəskar fotoqrafdır. O, gəzməyi, səyahət etməyi sevir. Gəzdiyi ölkələr, gördüyü şəhərlər, gözəl mənzərələr onu yaşanan hər bir gözəl anı fotokameranın yaddaşına köçürməyə sövq edir. Həvəskar fotoqraf olmasına baxmayaraq, Ədalət Əliyev bu işə peşəkarcasına yanaşır. Başqalarının görə bilmədiyini görmək və fotokameranın yaddaşına köçürmək onu digər insanlardan fərqləndirir.
Həyatın bir anı… Müxtəlif zamanlarda və məkanlarda bu anların əks olunduğu fotoşəkillər 2013-cü ildə "İmpression's" adlı albomla Ədalət Əliyevi sevənləri ilə görüşdürdü. Bu albomda müxtəlif mövzulu şəkillər var, ancaq bu müxtəlifliyi birləşdirən bir məqam - işıqla zənginləşdirilən rəng aksenti var… Canlı və cansız olan hər şeydə rəng müəllif üçün ən cəlbedici fenomendir. Elə buna görə də 2013-cü ildə eyni adla təşkil olunmuş fotosərgi böyük maraqla qarşılandı. Bu sərgidə təqdim olunan fotolar bir - çox məşhur fotoqraflar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və sevilir.
Musiqini, idmanı və fotonu sevən bu insan tarixi, mədəniyyəti, milli dəyərlərimizi unutmur… O, rəssamlıq sənətində özünəməxsus dəst-xətti ilə seçilən xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin yaradıcılığına göstərilən dəyərin təzahürü kimi ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda-Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Rusiya Federasiyasında, Monteneqroda və Polşa Respublikasında rəssamın əsərlərindən ibarət sərgilərin təşkilini də həyata keçirib.

Vəfat etmişdir:

1804 –    Alman filosofu, neoklassik alman fəlsəfəsinin banisi, müasir Avropa fəlsəfə tarixinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən, Qərbi Avropada İntibah dövrünün son böyük filosoflarından biri olan İmmanuel Kant vəfat etmişdir.

1931 –    Rusiya İmperator ordusunun artilleriya generalı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli hərbi xadimi Səməd bəy Mehmandarov  75b yaşında Tarixdə bu gün - 12 fevralBakıda vəfat etmişdir.

Səməd bəy Mehmandarov 1855-ci il oktyabrın 16-da Lənkəranda anadan olmuşdur.

Rus-Yapon müharibəsində böyük rəşadət göstərmiş S.Mehmandarova 1908-ci ildə tam artileriya generalı rütbəsi verilmişdir.

1915-ci ildə S. Mehmandarov korpus komandiri təyin edilmişdi. 1917-ci ilin əvvəlində Rusiyanın bütün hərbi ordenləri ilə, eləcə də İngiltərənin, Fransanın, Rumıniyanın bir neçə hərbi ordenləri ilə təltif edilmişdi.

S.Mehmandarov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətində 1918-ci ilin 25 dekabrından Hərbi Nazir vəzifəsini tutmuş və müstəqil Azərbaycanın qısa müddətdə 30 minlik ordusunu yaratmağa nail olmuşdu. 1919-cu ilin yazında ingilis hərbi hissələri Azərbaycanda olduğu dövrdə Hərbi Nazir S.Mehmandarov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti başçısı Nəsib bəy Yusifbəyliyə göndərdiyi rəsmi məktubda bildirmişdi ki, İngilis hərbi dəstələri Azərbaycanda məskun olduqları yerlərdə talanlar edir, kəşfiyyat işi aparırlar. Bunlara etiraz olaraq S.Mehmandarov İngiltərə hökumətinin I dünya müharibəsi illərində ona verdiyi ordenləri İngiltərə hökumətinə qaytarmağı Azərbaycan hökumətindən xahiş etmişdi.

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Nəriman Nərimanovun şəxsi zəmanəti əsasında hərbi fəaliyyətini davam etdirmiş və Azərbaycanda yaradılmış hərbi komandirlər məktəbində 1921-1928-ci illərdə müəllimlik etmişdir. Qafqaz ordusunun komandiri olmuş Birinci dərəcəli Ordu komandiri İ.Ç.Yakir 1925-ci ildə yazmışdı: "Mehmandarov nadir artileriyaçıdır".

S.Mehmandarov 1924-1927-ci illərdə Azərbaycanda hərbi sahədə aparılan geniş islahatlarda və tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir.

1928-ci ildə S.Mehmandarov səhhətinə görə orduda xidmətdən təxris olunmuş və ona fərdi dövlət təqaüdü verilməsi müəyyən edilmişdi.

S.Mehmandarov rus, türk və fars dillərini yüksək səviyyədə bilirdi. Ömrünün son üç ilində islam tarixi və fəlsəfə ilə məşğul olmuşdur.


Tarixdə bu gün - 12 fevral1940 – Azərbaycan sovet partiya və dövlət xadimi, Azərbaycan SSR Baş Prokuroru, Stalin repressiyalarının qurbanı Bahadır Vəlibəyov vəfat etmişdir (güllələnmişdir).

Bahadur Vəlibəyov 1894-cü il də Şuşa qəzasının Çəmənli kəndində anadan olmuşdur. 1912 ci ildə Bakıda gimnaziyanı bitirdikdən sonra Kiyev Universitetinin hüquq fakultəsinə daxil olmuşdur.1913-cü ildə inqilabi hərəkata qoşulduğu üçün universitetdən xaric edilmiş, sonradan sosial-demokrat partiyasının 3-cü dumasınin tələbinə əsasən hüquq fakultəsinə bərpa olunmuşdu.

1918- 1936 –cı ldə ci ildən Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının (sonradan Sov.İKP) sıralarında müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 1920-37-ci illərdə AK(B)P Naxçıvan Ölkə Komitəsinin katibi, Azərbaycan SSR Maarif Kommissarının müavini, Ədliyyə komisarı,Naxçıvan MSSR MİK sədri, Vilayət Partiya Komitəsinin Birinci Katibi, Gürcüstan K(b)P Borçalı Qəza Komitəsinin Katibi, Azərbaycan SSR Baş Prokuroru, SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialının sədr müavini olmuşdur.

21 iyul 1937-ci ildə Bahadır Vəlibəyov Vətənə xəyanətdə günahlandırılaraq Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər Kommissarının müavini, Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsi 4-cü şöbəsinin rəisi DT baş leytinantı Qriqoryanın imzaladığı qərarla həbs olunmuşdur.

16 fevral 1940-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsi hərbi Kollegiyasının qapalı iclasında Vəlibəyov ən ağır cəzaya-ölüm hökmünə məhkum edilmiş və hökm dərhal icra edilmişdir.

Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 7 yanvar 1956-cı il qərarına əsasən bəraət almış oldu.

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz