» » Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)

Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)

Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)

 

Heç bilənlə bilməyən (alimlə cahil) eyni ola bilərmi?
Qurani-Kərim
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Elm tələbi üçün yola çıxan kimsə dönüncəyə qədərAllah yolundadır.
Ən böyük sədəqə biliyi bilməyənlər arasındayaymaqdır.
Hər kim elm öyrənərsə, keçmiş günahlarına kəffarət olar (bağışlanar).
Hz.Məhəmməd (s.a.s.) peyğəmbər
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Çox bilmək lazımdır ki, az bildiyini biləsən.
Azərbaycan atalar sözü
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs,
Dünyada mərifət qazana bilməz.
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz,
Hər uca zirvədən, bilin ki, fəqət.
Alimin rütbəsi ucadır, əlbət!
Nizami Gəncəvi
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Ey müəllim, aləti-təzvirdir əşrarə elm,
Qılma əhli-məkrə təlimi-məarif, zinhar!
Hiylə üçün elm təlimin qılan müfsidlərə,
Qətli-am üçün verər cəllada tigi-abidar.
Məhəmməd Füzuli
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Kim özünü xalqın maariflənməsinə həsr edirsə,mükafatı özündə tapır, öz vicdanını təmizləyir.
Həsən bəy Zərdabi
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Sən nə qədər bilirsən bil, sənin biliyin qarşındakının anladığı qədərdir.
Cəlaləddin Rumi
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Öyrəndiklərini etsən, susduğun vaxt işlərin danışar.
Əbdülqadir Geylani
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Biliyinlə qürrələnmə, bilmədiklərin bildiklərindən qat-qat çoxdur.
Hümam Təbrizi
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Biliksiz adam okeanda azan yelkənsiz gəmiyə bənzəyər: ya sahilə çırpılıb parçalanar, ya da tufana düşüb batar.
Pifaqor
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)

Biliyin ağası olmaq üçün zəhmətin köləsi olmaq gərəkdir.
Onore de Balzak
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Bilik güc, güc isə bilikdir.
Frensis Bekon
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Bilik nə qədər dövrlərə nəzər salmağa imkan yaradır.
Uinston Çörçill
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Bilikdən daha zəngin xəzinə, pis xasiyyətdən daha rəzil düçmən ola bilməz. Ədalətdən kənarda olan bilik müdriklik deyil, dələduzluqdur.
Sokrat
Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)
Başımızı bəlaya salan bildiklərimiz yox, doğru zənn etdiklərimizdir.
Avraam Linkoln

 

Elm və məktəb haqqında müdrik kəlamlar (I)

 

  Mənbə: İnternet 

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz