» » Bir dil öyrən, bir savaşı önlə

Bir dil öyrən, bir savaşı önlə

 

Bir dil öyrən, bir savaşı önlə

Dil insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir.  Amma dil yalnız ünsiyyət yaratmır,  o həm də mədəniyyətləri, tarixi, insani keyfiyyətləri və soykökü təyin edir.

Dil istər ayrı-ayrı şəxslərin, istərsə də  dövlər qurumlarının insanlarla, insanların dövlət qurumları ilə   ünsiyyəti üçün zəruri şərtdir. İlk insanlar ilk yaranışda  bugünkü kimi zəngin dilə(nitqə) malik olmamışlar. Onlar  kiçik dəstə, qrup şəklində yaşayar, fikirlərini  işarələrlə və ya qırıq-qırıq səslərlə ifadə edərmişlər. Zaman-zaman onlar həyati proseslərin axarında  nitqə sahib olmuş və görmüşlər ki, dil onların həyatının məzmununu yaxşılaşdlrdığı  kimi,  keyfiyyətcə da daha məhsuldar edir.

Məhz dilin sayəsində dünya xalqları beynəlxalq tribunalarda  öz arzu və niyyətlərini,   etirazlarını dünya səviyyəsində ifadə edə bilirlər.

 Bu gün  Yer üzündə təqribən 5-6 min dil mövcuddur. Onlardan ingilis, ispan, ərəb, rus, fransız, alman, çin, portuqal dilləri ən işlək dillər hesab olunur. Dünya ölkələrinin təmsil olunduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 6 rəsmi dil var: ingilis, fransız, ərəb, çin, rus və ispan dilləri.

Dünyada  gedən sürətli inteqraqsiya prosesləri.  eləcə də qtisadi, siyasi, mədəni maraqlar  istər ayrı-ayrı adamlar, istərsə də ölkələr və xalqlar   üçün digər  inkişaf etmiş ölkələrinin  dillərini  bilməyi prioritetə  çevirmişdir.  Həqiqət budur ki,  əsasən, ingilis dilinə üstünlük  verilir. Bununla  yanaşı, türk,  rus, ərəb, fars, urdu, alman, fransız, Koreya, ispan, ibri, yapon, Çin və sair  işlək dillərinin  öyrənilməsinə  maraq getdikcə artmaqdadır.  Bir neçə xarici dil öyrənməyə maraqlı alimlər, digər peşə sahibi olan ictimai dikir sahibləri də vardır.

Məsələn, rusiyalı tədqiqatçı alimi Vilyam Melnikov və rus filoloq və antropoloqu Vyaçeslav İvanov, təxminən, 100 dildə, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin dosenti Sergey Xalipov 44 dildə, Moskvalı jurnalist Yuri Salomaxin 38 dildə, filoloq, sinxron tərcüməçi Evgeni Çernyavski 38 dildə, tərcüməçi, Moskva Linqvistika Universitetinin müəllimi Dmitri Petrov 30 dildə, həmyerlimiz Emin Quliyev isə 25 xarici dildə danışa bilir.
Amma istər rus dilinin, istərsə də digər xarici dillərin hər hansı birinin və ya bir neçəsinin öyrənilməsinə cəmiyyətdə münasibət heç də həmişə birmənalı olmayıb. Xarici dil öyrənməyi əhəmiyyətli sayanlar da çoxdur, etiraz edənlər də. Qəribəsi də budur ki, hər iki fikrin də tərəfdarları görkəmli ziyalılar, alimlər, dil mütəxəssisləri, millət vəkilləri və siyasi pariya fəallarıdır.
İnternetdə bu barədə kifayət qədər məlumatlar var. Etirazlar daha çox ümumtəhsil məktəblərində rus dilinin tədrisi ilə bağlıdır. Bəzən, hətta bu etirazlar qədərini də aşır. Məsələn, bəzi ziyalılarımız təklif edirlər ki, ali və ümumtəhsil məktəblərində rus dilinin ikinci dil kimi tədris olunması yolverilməzdir. Bəziləri ali məkrəblərin rus bölmələrinin bağlanmasını təkid edirlər. Bəziləri deyir ki, rus dilinin tədrisinə ayrılan vəsait dayandırılsın. Bəziləri də deyir ki, rus dili tədrisini özəl sektorun öhdəsinə buraxmaq lazımdır və s.
Fasebook səhifəsində isə bu mövzu daha tez-tez söhbət müzakirə olunur. Elə bu yazı da yaxından tanıdığım ziyalı bir gəncimizin - Ramil Abbasın səhifəsində rus dili ətrafında gedən diskusiyalara münasibət kimi qələmə alındı. Ramil dostumuzun müzakirə üçün təqdim etdiyi mövzuya münasibət bildirənlərin bir neçəsini tanıyıram və hər birinin təfəkkür və intellektinə az-çox bələdliyim var. Onlar mövzuya öz baxışlarını ifadə edir və bu fikirlərdə hər kəsin Azərbaycan üçün narahatçılığını görməmək mümkün deyil. Fəqət, ikinci bir xarici dil öyrənməyə nə üçün qısqanclıqla yanaşdıqlarını başa dümək olmur. Deyilən fikirləri içərisində Ramil Abbasın məntiqi daha xoşuma gəldi.
Bu gün planetimizin gerçək mənzərəsi  elədir ki, texniki tərəqqinin sürətli inkişafı ilə bağlı yaranan fəsadlar, ekoloji tarazılığın pozulması, müharibələr, aclıq, eləcə də  təbiətə laqeyd  münasibətlərdən yaranan  fəsadlar daim insanı təhdid edir.  Elə fərz edək ki,  dünya bütün insanların uzaq gələcəyə davam etdiyi qayıqdır. Əgər  Krılovun "Qu quşu, durna balığı və xərçəng”  təmsilində olduğu kimi, hərə qayığı bir tərəfə çəksə, bu qayıq hara getməlidir? Yəqin siz də qəbul edəcəksiniz ki, ən doğru yol bu qayığı birlikdə üzü sağlam və təhlükəsiz sabahlara aparmaqdır. Buna görə də irqindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq dünyanın bütün insanlarının Günəşi, Ayı, təbiəti, torpağı, onun yeraltı və yerüstü sərvətlərini eyni cavabdehliklə, eyni məsuliyyətlə qoruması, artırması, gələcək nəsillərə ötürməsi lazımdır. Bu da öz növbəsində dünyanın bütün insanlarının qarşılıqlı etimada, hörmətə əsaslanan əlaqələrini vacib edir.
Hesab edirəm ki, beynəlxalq səviyyədə keçirilən mötəbər idman və musiqi yarışmalarının cövhərində dünyanın, insanların Sülh arzuları qərarlaşıb. Doğrudur, ölkə və xalqların bir-biri ilə möhkəm dostluq əlaqələrində musiqi və idman bu mərama sözsüz xidmət edir, amma canlı danışıq, nitq bu idealları daha təsirli və əhatəli edə bilər.
Çünki ən birinci, həm də ən böyük inteqrasiya dildən başlayır.
Təsəvvür edin ki, beynəxalq düşərgədə bir çox millətlərin nümayəndələri toplaşıblar. Heç kim öz ana dilindən qeyri dil bilmir. Olsun ki, onlar əl-qol hərəkətləri, jest və mimikalarla müəyyən qədər anlaşacaqlar. Amma bütün iştirakçılar beynəlxalq dillərdən biri və ya bir neçəsini bilirlərsə, onlasrın tanışlıq və səfər təəssüratları daha canlı, daha əhatəli olacaqdır.
 
Bir dil öyrən, bir savaşı önlə

2 il bundan qabaq rayona getmişdim. Rayonumuza son illər çoxlu əcnəbi turistlər gəlirlər. Rayon mərkəzində bir marketə daxil olanda salonda çoxlu sayda turist gördüm. Təsəvvür edin, marketdə işləyən satıcı oğlan heç bir xarici dil bilmir( elə mən də bilmirəm, yoxsa kömək edərdim). Turist əlindəki "Jalə” şirəsini satıçıya göstərib nəsə soruşmaq istəyirdi. Satıcı başa düşmür, sağ əlinin digər 4 barmağını yumaraq baş barmağı ilə  fikrini izah etməyə çalışırdı…
Halbuki, həmin satıçı xarici dillərdən birini bilsəydi, alıcısına intellektli bir gənc olduğunu nümayiş etdirər, milli brendimizə - torpağımızın nemətlərinə heyranlıq yaradardı. Eyni zamanda ticarət maraqları baxımından alıcı məmnuniyyəti qazanmış olardı.
Ümumiyyətlə, dil imkanları hər bir sahədə uğur qapılarıdır: böyük uğurlara stimul və zəmanətdir. Amma kim hansı tərəfə yozursa-yozsun, bir dənə də olsun zərərli tərəfi yoxdur.

Yeni bir dil öyrənmək dünyaya açılan daha bir pəncərə deməkdir.
Çin atalar sözü

İnsanlar bildikləri dil sayı qədər həyat yaşarlar.
Çex atalar sözü

Bir dil bir insan- iki dil iki insan.
Türk atalar sözü

  Mən , şəxsən, bir neçə xarici dil  bilən şəslər  tanıyıram.  Onlar çox gözəl anlayırlar ki, xarici dillərin bir neçəsini bilmək (danışıq kitabçası ilə öyrənilən xarici dil nəzərdə tutulmur ha) karyera üçün böyük üstünlükdür. Həm də digər  xarici dil öyrənilmək müxtəlif zehni bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək edir.
Beyin öyrənilmiş xaric dil vasitəsilə yeni məzmun və məna qavramağa çalışdıqda, bilik düşünmə və problemlərin həlli konteksində öyrənmə bacarıqlarını inkişaf etdirir.
Yeni öyrənilən xarici dil yaddaşı artırır, hafizəni gücləndirir.
 Hər hansı bir  və ya bir neçə xarici dili öyrənmək  həmin şəxs üçün öyrəndiyi dillərin vasitəsi ilə  o dillərdə danışan, yazan xalqların tarixini, etnoqrafiya və mədəniyyəti ilə tanış olmağa bələdçilik edir.

Bir dil öyrən, bir savaşı önlə

Bir dil - yeni bir həyat.

  İran atalar sözü

 

İnsanların səni anlamasını istəyirsənsə,  onların dilini danış.

 Afrika atalar sözü


 Doğrudan belədir. Əgər belə məqama diqqət yetirmisinizsə,  ölkəmizə  rəsmi səfərə gələn  dövlət xadimləri  fəxri qarşılanma zamanı əsgərlərə və yaxud Milli Məclisdə çıxışı zamanı zala ana dilimizdə səslənməsi qəlbimizə yağ kimi yayılır.

 Keçən il Bakıda Azadlıq meydanında keçirilən hərbi paradda çıxış edən Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan  tribunadan Bəxtiyar  Vahabzadənin  "Azərbaycan-Türkiyə” şeirini şirin türkiyə ləhcəsi ilə ifadə edəndə  qəlbimizi necə  riqqətlə döyündürmüşdü.

 Dil öyrənmək  həm də strateji məqsəd daşıyır. Başqa sözlə, lap  tarixi düşmənlərimiz olan ermənilərin   dilinin    Azərbaycanda tədris edilməsindən əndişələnməyə heç kimin haqqı yoxdur.

 Bu yerdə ərəblərin  atalar sözü  elə-belə söylənilməmişdir: "Bir dil öyrən, bir savaşı önlə”.

 Mən bizim gənclərimizin  bu və ya digər xarici dili öyrənməsini  müsbət hal kimi qəbul edirəm.  Amma bu milli maraqları üstələməməlidir.  

 Məşhur bir fransız  alimi  yazmışdır ki,  oğluma dil  öyrədin…Qoy bu,  ingilis , yunan, latın dili olsun. Amma bununla belə, o, əsl fransız olmalıdır.

 Bax, bizim gənclərimiz də bunu unutmamalıdırlar.

Var belə gənclər ki, ehtiyac oldu-olmadı rus və ya başqa xarici dildə danışır.  Var belə gənclər, lap yaşlılar da xarici dildə dözünü  müasir, "obrozovolski” kimi   tədim etmək niyyəti ilə  danışırlar. Belə olmamalıdır.    Beynəlxalq dildə danışmaq o zaman zərurət kəsb edir ki, auditoriyadakıların  yarıdan çoxu əcnəbi olmuş olsun. Və yaxud  məqsəd nitqin məzmunun  daha çox  coğrafiyaya yayılması məramı ilə bağlı olsun.

Biz xarici dili öyrəndiyimiz kimi, Ana dilimizin statusunu, şərəfini qorumalı, bu dil qarşısındakı borcumuzu  yerinə yetirməliyik.

 

Bir dil öyrən, bir savaşı önlə

 

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz