» » Rəsmi-işgüzar üslub - Tərcümeyi-hal

Rəsmi-işgüzar üslub - Tərcümeyi-hal

 

Rəsmi-işgüzar üslub - Tərcümeyi-hal

 


Rəsmi-işgüzar üslub rəsmi işgüzar sənədlərin dilidir. Üslubda fikir müəyyən qəlibə düşmüş (standart) formalarda və olduqca yığcam şəkildə verilir. Üslubun əsas səciyyəvi xüsusiyyəti də elə budur. Rəsmi – işgüzar üslub hamı üçün eynidir, yəni standartdır. Burada obrazlı ifadələrə, fərdi nitq xüsusiyyətlərinə rast gəlinmir. Milli rəsmi-işgüzar üslub başqa funksional üslublara nisbətən gec formalaşmışdır.
Bu üslubun lüğət tərkibi yığcam, sintaksisi məhduddur. Rəsmi-işgüzar üslubda bir sıra arxaik sözlər və köhnəlmiş sintaktik qəliblər uzun müddət qorunub saxlanılır.
Rəsmi-işgüzar üslub 2 yerə ayrılır: a) rəsmi sənədlərin dili, b) işgüzar sənədlərin dili.
Dövlət, hökumət təşkilatlarının tərtib etdiyi və rəsmi qaydada təsdiq olunan
(məsələn, Prezident fərmanları, hökumət sərəncamları, nazirlərin əmrləri, Konstitusiya və s.) rəsmi sənədlər sayılır.

Rəsmi sənədlərin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:

- dilin maksimum mükəmməlliyi;
- fikrin tam aydınlığı;
- fikrin (sözlərin) birmənalılığı;
- fikrin hüquqi cəhətdən əsaslılığı (əsaslandırılması)
- dil yığcamlığı

Rəsmi sənədin əsas şərti (həcmindən asılı olmayaraq) dil yığcamlığıdır. Rəsmi sənədlər millətin dövlətçilik mədəniyyətini əks etdirir. Buna görə də həmin sənədlərin mükəmməl tərtibinə xüsusi diqqət yetirilir.
İşgüzar sənədlər isə ayrı-ayrı vətəndaşlara aid olur. Ərizə, tərcümeyi-hal, akt, xasiyyətnamə, elan, reklam və s. işgüzar sənədlərdir. İşgüzar sənədlər hamı üçün eyni olan standart formalarda hazırlanır. Belə sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır.
Rəsmi-işgüzar üslubun şifahi forması olmur.

Tərcümeyi-hala verilən tələblər nədən ibarətdir?

Tərcümeyi-hala verilən tələblər aşağdakılardan ibarətdir.

1. Tərcümeyi-halda şəxsin doğulduğu il, ay və gün, yer (respublika, şəhər, rayon, kənd) dəqiq göstərilməli;
2. Faktlar (həyatın mərhələləri, oxuduğu, işlədiyi yerlər, nailiyyətlər, təltiflər, ailə vəziyyəti və s.) ardıcıl sadalanmalı;
3.Tərcümeyi-hal şəxsin öz xətti ilə yazılıb imzalanmalıdır.
Tərcümeyi-hal formasına görə sadə və mürəkkəb olur. İbtidai siniflərdə sadə tərcümeyi-hal öyrədilir. Bu zaman şagird yalnız özü haqqında bildiklərini yazır.
Mürəkkəb tərcümeyi-halda isə ayrı-ayrı insanların həm özünün, həm də valideynlərinin həyatı, məşğuliyyəti haqqında məlumat verilir.
Tələbələrdə tərcümeyi-hala dair tam təsəvvür yaratmaq üçün onları aşağıdakı ardıcıllıqla tanış etmək faydalıdır:
1. Başlıq: Tərcümeyi-hal
2. Adı, soyadı və atasının adı
3. Doğuldğu il, ay, gün, yer
4. Məktəbəqədər dövr
5. Məktəb dövrü
6. Tələbəlik dövrü
7. Universitetdə apardığı ictimai vəzifə
8. Nailiyyətləri (mükafatları, təltifləri)
9. Ailə üzvləri haqqında qısa məlumat
10. Tərcümeyi-halın yazılma tarixi
11. Tərcümeyi-halı yazanın şəxsi imzası.

Nümunələr


Tərcümeyi-hal

Mən, Vasif Vaqif oğlu Hacıyev 1987-ci il aprel ayının 1-də Bakı şəhərininNərimanov rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşam. İncəsənət Gimnaziyasını bitirmişəm.
2013-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsində oxuyuram.
Atam, Vaqif Famil oğlu Hacıyev 1957-ci ildə Ağsu rayonunun Pirhəsənli kəndində anadan olmuşdur, özəl bankda işləyir.
Anam, Fatimə Bilal qızı Hacıyeva 1962-cı ildə Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində anadan olmuşdur, evdar qadındır.
İmza: V.Hacıyev
03.04.15.
Mənbə:http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/ISGUZAR-YAZISMALAR-I-KOLOKVIUM-2003.pdf

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
You are a very good writer but I am too.

You can check my site too . Tell me what you think: important source
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
It is a very interesting post. I actually like that you merely provide quality information and not merely write about something.
Retain it up and you should get to great results.

So what do a person think about my internet site? suport lanseta

This is a really riveting website I forced to say.

Too unsatisfactory that there are not too many websites like This anymore. But I am timely that I originate it. Meet writing on it .

You can take in my website here as comfortably: xbody bucuresti
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a particular interesting post. You are doing seep with writing.

You can also see my website here: asigurari online
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a hugely interesting post. You are doing seep with writing.

You can also make out my website here: calculator rca ieftin

This is a hugely riveting post. You are doing spout with writing.

You can also make out my website here: forextrend
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a very compelling list inform . But I like more the aim that you deceive at your website. Keep it up.

What do you fantasize down my website ? buy 15k youtube views
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is doubtlessly the superlative peacefulness i have seen so far.

Repression my milieu too: webhost ieftin

This is doubtlessly the win out over essence i own seen so far.

Repression my spot too: cel mai ieftin hosting

This is in all likelihood the best content i have seen so far.

Check my spot too: gazduire webhosting
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a same signal post. Thanks instead of posting this.

What do you think almost my website: self employed

This is a very respected post. Thanks quest of posting this.

What do you believe about my website: creare site web bucuresti
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a truly signal post. Thanks for posting this.

What do you over about my website: creare site web bucuresti

This is a truly respected post. Thanks quest of posting this.

What do you believe close by my website: creare site web bucuresti

This is a same signal post. Thanks as a service to posting this.

What do you over almost my website: firma web design

This is a truly important post. Thanks quest of posting this.

What do you over almost my website: creare site bucuresti

This is a very respected post. Thanks instead of posting this.

What do you think close by my website: creare site de prezentare bucuresti
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
You maintain a bloody interesting website. I like the whole word that you equip with every article.

You can charges my website here : f anime ending

What do you think ?
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
You take a bloody enchanting website. I like the occupied information that you provide with every article.

You can charges my website here : https://xbodybucuresti.blogspot.com/

What do you weigh ?

You maintain a entirely attractive website. I like the directly dirt that you accommodate with every article.

You can contain my website here : https://xbodyvitan.blogspot.com/

What do you contemplate ?

You have a entirely attractive website. I like the directly poop that you equip with every article.

You can contain my website here : a total noob

What do you weigh ?
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a very weighty post. Thanks instead of posting this.

What do you think close by my website: https://firmacrearesitewebdesign.blogspot.com/

This is a very respected post. Thanks instead of posting this.

What do you over nearby my website: https://serviciiwebdesignx.blogspot.com/
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a truly important post. Thanks quest of posting this.

What do you believe about my website: servicii web design
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
Rather delightfully article . I couldn't to more on the information provided.

What do you improvise thither my plot ? new look boutique
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a jolly compelling post. Thwart my locate Royal CBD's capsules
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
This is a bleeding compelling post. Hinder my position Royal CBD gummies
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
viagra australia mastercard <a href="https://wowviaprice.com/#">is viagra over the counter</a> viagra for sale paypal payment
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
sample viagra package <a href="https://paradiseviagira.com/#">paradiseviagira.com</a> viagra online
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
what is better cialis or viagra <a href="https://purevigra.com/#">viagra juvigor</a> viagra natural chile
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
genpharma viagra <a href="https://purevigra.com/#">https://purevigra.com/</a> origins viagra development
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
low cost viagra <a href="https://paradiseviagira.com/#">brand viagra 100mg online pfizer</a> cheap india generic viagra online
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
viagra w leczeniu sm <a href="https://buybuyviamen.com/#">https://buybuyviamen.com</a&g
t; viagra in coffee
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
brand name viagra for sale <a href="https://mygoviagar.com/#">viagra canada fast shipping</a> generic viagra soft 100mg
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
buy generic viagra by phone in australia <a href="https://genqpviag.com/#">female viagra pills australia</a> viagra pink online paypal
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
research paper us history <a href="https://thesisbyd.com/#">writing custom</a> college essay helper
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
argumentative essay for college <a href="https://customessaywriterbyz.com/#">williams college essay</a> writing a good thesis statement for an essay
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
buy some cialis <a href="https://tadafcialirx.com/#">what\'s better viagra cialis levitra</a> cialis black
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
viagra online paypal <a href="https://lightvigra.com/#">buy female viagra australia</a> i bought viagra online aus
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
online pharmacy <a href="http://canadadrugslopl.com/#">canada online pharmacy</a> canadian pharmacy cialis
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
buy viagra online <a href="http://fmedrx.com/#">viagra in australia over the counter</a> viagra for woman viagra online mexican pharmacy <a href="http://edabcrx.com/#">viagra coupons</a> viagra trial packs without prescription viagra 100mg <a href="http://abcrxmed.com/#">generic viagra</a> youtube/viagra viagra without perscription <a href="http://cialedrx.com/#">viagra for sale in melbourne</a> purchase generic viagra viagra copyright <a href="http://hitrxmenvia.com/#">indianapolis viagra</a> 50mg generic viagra
 • Нравится
 • 0
SitatCavab
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
genereic cialis <a href="http://phrcialiled.com/#">800 mg black cialis over night ship 800 mg</a> gdzie kupić cialis free samples cialis
 • Нравится
 • 0