» » Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

 

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bakıda anomal istilər davam etməkdədir.  Bu səhər həyətə çıxanda sususzluqdan dil açıb imdad diləyən gül və çiçəklərə, yaşıl kol və ağaclara diqqət yetirdim.  Həyatımız üçün çox önəmli yeri olan yaşıllq, ağaclar gözlərimiz qarşısında sıradan çıxmaqdadır.

Müvafiq qurumlar isə süni iqlim yaratdıqları kabinetlərində əyləşib görülmüş işlərdən cəmiyyətə gerçək olmayan arayışlar paylaşmaqdadırlar.

Ərazı üzrə Xətai Rayon Bələdiyyəsi, Bakı Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin Xətai rayon yaşllıq sahəsi, 96 nömrəli Mənzil İstismar sahəsinin məsullarının bir tükü də tərpənmir.

Əslində tək Xətai rayonunda deyil, hər yerdə vəziyyət belədir.

Ölkənin paytaxt şəhərinin mərkəzindən və magistral yol kənarlarından uzaq olan yaşayış məhəllələrindəki ağaclar, çəmənlər, gül və kollar vaxtlı-vaxtında su verilmədiyindən günü-gündən güdülləşir və sonra quruyurlar.

Ağaclar anomal istilərə tab gətirə bilməyib, ömürlərini burada obyektlər tikmiş sahibkarlara və onlara bu haqqı verənlərə bağışlayır.

Ərazilər kol-kosdan , qurumuş otlardan heç vaxt təmizlənmir. Dəfələrlə olub ki, bu ərazilərdə yanğın hadisəsi baş verib. Halbuki, Mənzil İstismar Sahələridə otbiçən aqreqatlar var, bu yaşıllıqlar vaxtaşırı biçilməlidir.

20 ilə yaxın mən bu ərazidə oluram. Hələ bir dəfə rast gəlməmişəm ki, bu ərazilərdəki ərazilərə, ağac və kollara su verilsin, yaşıllıqlara mövsümü aqrotexniki qulluq göstərilsin. Şəhər yaşıllığının qorunması üzərində ətraf mühitin, insan sağlamlığının mühafizəsi qayğısını çəkənlərə deyil, sadəcə, özünə məvacib, dolannışıq yeri əldə etmək istəyənlərə tapşırılıb. Onlar da ancaq magistral yol kənarlarında, park və xiyabanlarda gözə dəyirlər. Mərkəzdən uzaq yerlərdə, daxili məhəllələrdə isə ağaclar,yaşıllıq, ekoloji sipər hər gün fiziki təsirlərə məruz qalır: bələdiyyələrin, Mənziıl İstismar Sahələrinin, ərazi üzrə yaşıllaşdırma idarələrinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin müvafiq qurumlarının gözü qarşısında. Ətraf mühitin mühafizəsində Sanitariya-Epidemioloji Mərkəzlərin də ciddi payı vardır. Amma bu təşkilatların arasında heç bir etimad, qarşılıqlı fəaliyyət marağı, korrdinasiya yoxdur. İnsanlar bilmirlər ki, onların həyət-bacasındakı torpaqlar hansı statusdadır, bu ərazilərə kim xidmət etməlidir, yaşıllıqlara aqrotexniki xidmət, qurumuş, eləcə də yöndəmsiz ağacları kəsilməsi, sahələrin təmizlənməsi, qurumuş ağacların yeni ağaclarla

əvəz edilməsi hansı qurumun tabeçiliyindədir.

Ekollogiya Nazirliyi bütün bunlarla əlaqəli Mərkəzi İcra orqanıdır. Bu orqan bunlardan 100 faiz xəbərdardır, xəbərdar ola-ola özlərində məsuliyyət, cavabdehlik hiss etmirlər. Əgər xəbərdar deyillərsə, daha da pis. Tam məsuliyyətimlə bildirirəm ki,Xətai rayonunun daxili məhəllələrindəki ağacların, torpaqların yaşıl örtüyünün acınacaqlı gerçək  taleyi belədir.

Ağacları, yaşıllıqları suvarmaq istəyirik su yox.

 Bələdiyyələr çox passiv. Sadəcə, yığılan vergilər hesabına   dolanışıqlarını  təmin edən bələdiyyə  bu ərazidə bir iş gördümü?

Gəlin, bir ictimai qrup yaradıb ətraf aləmə ictimai baxış keçirək. Mən çox kiçik bir ərazidə 96 nömrəli MİS-nin ərazisində  ətraf mühitin mühafizəsi, belə ərazilərə xidmət səviyyəsinin nə yerdə olduğunu şəkillərlə qeydə almışam.

  Adda-budda  qurumuş bir neçə budaq  kəsmək ekoloji  fəaliyyət deyil.  Bir ağac quruyub,  bunlar hansıa bir neçə budağını kəsirlər, qurumuş  gövdəyə isə dəymirlər. Deyəcəklər ki, bizim kəsməyə ixtiyarımız yoxdur. Bunu özləri qəsdən belə dolaşığa salıblar.  Nəyə lazımdır bu  baryerlər: hər rayonun Mənzil Kommunal Təsrrüfat birliyi öz ərazisindəki  qurumuş ağacları aktlaşdıraraq, şəkillərini çəkərək  kəsə bilər. Əgər   qurumuş ağacları  Ekspertiza İdarəsinin rəyindən sonra kəsə bilərlərsə, bəs onda bu ağaclara,  çəmən ərazilərə, yaşıllıqlara su vermək, aqrotexniki  xidməti təşkil etməyə kim  manifest verməlidir? Bu qurumlar  ictimai qüvvələri   təbiətə xidmət etməyə həvəsləndirə bilməzlər.

 Bütün binalarda könüllü əsaslarla Məhəllə  komitəsi yaradılmalı, bu ərazidəki torpaqların təyinatı üzrə bölgüsü rəsmi olaraq elan edilməli, ərazidəki ağaclar, yaşıllıqlar pasportlaşdırılmalı və bunlara  nəzarət hər binanın  Məhəllə komitələrinə həvalə edilməlidir.

 

 

 

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

 

[img]http://anaveusaq.az/uploads/posts/2021-06/1624373536_31.jpg[/img]

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir 

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir


Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir

 

Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir


  Bu, ətraf mühütin mühafizəsinə biyara işləmək kimi təəssürat yaradan bir xidmətdir


 

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
neurontin sale - <a href="https://gnsynthroid.com/">synthroid tabs</a> synthroid 50 mcg online
 • Нравится
 • 0
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
where to buy sildenafil 20mg - how to buy genuine viagra online
 • Нравится
 • 0
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
cost of cialis per pill - no rx pharmacy
 • Нравится
 • 0
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
buy vardenafil cheap - <a href="https://blevitrarx.com/">vardenafil 20mg</a> vardenafil generic pics
 • Нравится
 • 0
 • Ldbdza

 • 1 sentyabr 2021 03:31
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
buy oral stromectol - purchase ivermectin
 • Нравится
 • 0
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.