» » Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir (I hissə)

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir (I hissə)

 Dava sevməztorpaq sevən,
Tale qırmaz adicə bir yarpaq sevən.
Məmməd Araz
 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

…Mən dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm, kim hansı bir sağlam ağacı kəsirsə hesab edirəm ki, o, mənim qolumu, barmaqlarımı kəsir ... İnsan qurmalıdır, yaratmalıdır... Mən istəyirəm ki, hamınız təbiəti qoruyanlar olasınız. Təbiətə zərər vuranlar, təbiəti çirkləşdirənlər, korlayanlar cəmiyyətimizin, hamımızın düşmənidir.

Heydər Əliyev

... Hər bir insan ağac əkməlidir, becərməlidir, böyütməlidir. Əgər kimsə sağlam ağacı kəsirsə, o, nəinki xalqına, millətinə, ölkəsinə xəyanət edir, o, öz ailəsinə, özü-özünə xəyanət edir...

Heydər Əliyev

İnsan təbiətdən öyrənir, onun havası ilə pərvəriş tapır, ağıla dolur, zənginləşir, təzələnir, təmizlənir.

Heydər Əliyev

...Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmaq , belə misilsiz xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq üzərimizə düşən başlıca vəzifələrdəndir . . .

Heydər Əliyev

İnsanın yaxşı həyatını təmin edən amillərdən biri də ekoloji vəziyyət, sağlamlıq və təbiətin, ətraf mühitin qorunmasıdır. İnsanların sağlamlığı, ekoloji vəziyyət, udduğumuz hava, içdiyimiz su, bütün bunlara biz çox böyük diqqət göstərməliyik.

İlham Əliyev

Xəzər-canlı orqanizmdir. Burada həyat qaynayır... Xəzər bütün əsrlər boyu yaşayıb və yaşayacaq. Və bundan sonra da daha böyük rol oynayacaq. Xəzəri sevən bir insan kimi, mən istəyirəm ki, o yaşasın, o təmiz olsun və onun təbiəti qorunsun. Mən Xəzəri sevirəm...

Heydər Əliyev

Təbiət insanları yaratdı; onları özünə taptırdı da. Ancaq insanların dünyada yaşaya bilmələri üçün təbiətin onlara hakimliyini də şərt qıldı. Təbiətə hakim olmasını bilməyən varlıqlar, varlıqlarını koruyamamışlardır. Təbiət onları, öz ünsürləri içində əzməkdən, boğmaqdan, yox etməkdən və etdirməkdən çəkinməmişdir.
Mustafa Kamal Atatürk
Ekologiya yaxın gələcəkdə bütün elmləri bir-biri ilə əlaqələndirən nəhəng və möhtəşəm bir çinar ağacını xatırladan fundamental, planetar əhəmiyyətli və çox perspektivli elmə çevriləcəkdir. Ekologiyasız başqa elmlərin inkişafı qeyri mümkündür.

Həsən Əliyev

Ətraf mühiti təkcə qanunvericilik aktlarının tədbirləri ilə mühafizə etmək olmaz. Əhaliyə təbiəti mühafizə haqqında geniş məlumat vermək, onun yollarını göstərmək lazımdır. Hər bir vətəndaşın ekoloji mədəniyyətinin və savadının formalaşmasında təbliğatın rolu böyükdür.

Həsən Əliyev

Nə qədər ki, insanlar mövcuddur, təbiət və insanlar bir-biri ilə əlaqədar olacaqlar.

Karl Marks

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

 

Məşhur şəxsiyyətlər təbiəti sevməyə, qorumağa dəvət edir, amma gerçəkdə təbiətə hər gün qəsd edilir   (I hissə)

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz