» » Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi 

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 04.04.2018-ci il tarixli F-148 nömrəli əmrinə əsasən "Oxu günü” çərçivəsində layihələərə start verilmişdir.
Artıq aprelin 18-dən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki 40 ümumi təhsil məktəb və liseylərdə şagirdlər "Gəlin birgə oxuyaq!” şüarı altında maraqlı və rəngarəng tədbirlərə başlamışlar.
Tədbir çərçivəsində həm də 30-dək nəşriyyat və kitabxana tərəfindən bədii-elmi kitabların sərgi-yarmarkası keçiriləcək, oxucu-müəllif, ktabxana və ya kitab mağazası ilə oxucu arasındakı əlaqə bağları daha da genişləndiriləcəkdir. Bu strategiya deyəkmi, dekada deyəkmi, elə beləcə "Oxu həftəsi” deyəkmi, heç də ilk baxışda bağışladığı təsvir sferasında sadə bir əyləncə, məşğuliyyət vasitəsi deyil, ölkənin, cəmiyyətin gələcəyinə hesablanmış düşünülmüş addımlar, fəaliyyət sahəsidir.
İlk insanlar sürülər şəklində yaşadıqları zamanlarda xəbərdarlıq etməkdən başqa, heç bir mahiyyət kəsb etməyən qırıq-qırıq səslərlə ünsiyyət qurmuşlar. Getdikcə həyat və yaşamaq uğrunda mübarizə insan təfəkkürünü də şahələndirmiş, onsan həyata daha fəal müdaxilə etməyə məcbur olmuşdir: ilk danışıq səsləri və sözləri meydana gəlmiş, nitq formalaşmışdır.Nitq, beləliklə, bəşəriyyətin inkişafında irəliyə doğru böyük yüksəliş olmuşdur. Tədricən yazı mədəniyyəti meydana gəlməsi ilə əsrlərin, nəsllərin birgə çalışaraq ərsəyə gətirdikləri ədəbi-mədəni sərvətləri, tarixi-siyasi qanunauyğunluqları, həyat nizamını gəlğcək nəsillərə ötürmək, qoruyub-saxlamaq imkanı əldə etmişlər. Kitab eyni zamanda öz ideya-bədii xüsusiyyətlərinə görə böyük təsir gücünə malik olduğu üçün insanı mənən zənginləşdirir, kamilləşdirir. Kitab bilik toplusu olaraq varlıqların gerçək inikasınıəks etdirir, bəşəriyyətin qüdrətinin təkmilləşməsinə xidmət edir.
Ona görə də insan sivilizasiyanı pillə-pillə inkişaf etdikcə kitablar inkişafın kompası olmuşdur.
Mütəərqqi fikirli bütün hökmdarlar, dünya liderləri bu məqsədlə elmə, kitab mədəniyyətinə həmişə böyük önəm vermişlər.
Tanınmış türkiyəli alim Cəlal Şengör çox haqlıdır ki, kitabxananın olmadığı bir yerdə araşdırma ola bilməz, bilik olamaz, hətta, bəşəriyyət mövcud ola bilməz. Yediyimiz çörək azala bilər, amma kitab heç vaxt tükənməz.
Kitab mədəniyyəti həyatın keyfiyyətini davamlı və etibarlı etmək üçündür zəruri şərtdir.
İnkişaf edən dünyada ən məşhur kitabxanalarına birlikdə diqqət yetirək:

1. Amerika Konqres Kitabxanası - 470 fərqli dildə, 160 milyon kitaba malikdir. İllik 1.75 milyon ziyarətçisi olur.

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


2. Britaniya Kitabxanası- 170 milyon kitabı var  və ildə 1.75 milyon ziyarətçi qəbul edir.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


3. Nyu-york Xalq Kitabxanası- 53 milyon kitabı var, illik izləyicilərin sayı 18 milyondan artıqdır.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


4. Rusiya Dövlət Kitabxanası- 44 milyon kitabı var. İldə bu kitabxana 1.17 milyon oxucuya xidmət edir.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


5. Rusiya Milli Kitabxanası – Bu kitabxanada olan kitabların sayı isə 36 milyondur və illik 1 milyon ziyarətçi qəbul edir.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


6. Milli Diet Kitabxanası Yaponiyada yerləşir. Föndlarında 35 milyon kitab var və ildə 654 min ziyarətçi qəbul edir.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


7. Fransa Milli Kitabxanası -31 milyon kitabı var, oxucularının sayı isə 1.3 milyon nəfərdir.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


8. Danimarka Kral Kitabxanası- 30 milyon kitabı oln bu kitabxana ildə 850 min istifadəçiyə xidmət edir.

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


9. Çin Milli Kitabxanası - 29 milyon kitabı var, oxucularının sayı isə 5.2 milyon nəfərdir.

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


10. Rusiya Elmlər Akademiyası Kitabxanası – Bu kitabxanada 26 milyon kitab mövcuddur .

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


Amerika,Britaniya, Fransa, Rusiya, Yaponiya, Çin, Danimarka. Bu ölkələr dünya birliyinin ən qüdrətli və inkişaf etmiş ölkələridir.Çünki elmə, təhsilə, kitab mədəniyyətinə hər zaman yüksək dəyər verməkdədirlər. Bu ölkələrdə kitab mədəniyyəti və yaxud vərdişlıəri 30-40 yaşlarında deyil, çox erkən yaşklarından başlanır. Məsələn, Amerikada yetişməkdə olan gəng nəsldə oxuma vərdişi formalaşdırmaq və kitab sevgisini daha da artırmaq üçün 1919-ci ildən etibarən hər il Uşaq Kitabları Həftəsi qeyd olunmaqdadır.
Tüsrkiyədə 1947-ci ildən bəri qeyd edilir. Kitab həftəsi ərzində, kitab sərgiləri keçirilir. Azərbaycanda isə kitab mədəniyyəti, kitabların təbliği yalnız son illərin nailiyətidir. Abuzər Xələfovun " Azərbaycanda kitabxana aişinin tarixi adlı dərs vəsaitindən belə bir fikrə rast gəldim ki, 1948-ci ildə respublikamızda 308200 nüsxə kitabfonduna malik olan 30 uşaq kitabxanası var idi. Onların sayı1951-ci ildə 70-ə, kitab fondu isə 430700 nüsxəyə çatdırılmışdı. Əlbəttə, bu, çox aşağı göstərici idi.
 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

2005-ci ilə olan bir məlumata görə isə həmin il Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi kitabxanalarının 1.473 min oxucusu var idi,
Azərbaycanın əhalisi isə 7.137 min idi. Yüksək göstərici ilmasa da , irəliyə doğru inkişaf açıq-aydın hiss olunur.
Son 12-13 idə isə bu sahədə uğurlarımız sevindircidir. İradə SARIYEVAnın bir yazısına istinadən bu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının, azərbaycanlı düşüncəsini, təfəkkürünü əks etdirən sanballı əsərlərin latın qrafikasında yenidən nəşr edilərək gənc nəslə çatdırılması ölkə Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə gerçəkləşib. Dövlət başçısının "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli və "2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına uyğun olaraq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı, eləcə də lüğət və ensiklopediyalar silsiləsindən ümumi tirajı 9 milyondan artıq kitab nəşr edilərək kitabxanalara göndərildi, oxucuların ixtiyarına verildi. Bu nəşrlər sayəsində gənc nəslin latın qrafikası ilə çap olunmuş bədii və elmi ədəbiyyata ehtiyacının ödənilməsi istiqamətində mühüm addım atıldı. Sonrakı sərəncamlarda isə 150 cildlik "Dünya ədəbiyyatı kitabxanası", 100 cildlik "Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası", 100 cildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası" seriyasından olan yeni nəşrlər respublika kitabxana şəbəkəsinin latın qrafikalı ədəbiyyat fondunu zənginləşdirdi.
 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi


Kitab nəşri hər bir ölkənin, xalqın mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mənəvi, ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. Biz birimiz , ilk növbədə, kitab vasitəsilə təhsil, elm almışıq, həyatda yaşamağı, necə fəaliyyət göstərməyi kitablardan əxz etmişik. Bizdən öncə də bütün dahilər kitablara bu keyfiyyətlərinə görə hər zaman ehtiramla yanaşmışlar.
Əsl gücün kitabda olduğunu gördükdən sonra, hökmdarlar da qələmə sarılaraq kitab yazmağa başladılar.

Alfred de Vigny

Kitablar mənim əziz dostlarım, əsl rəhbərlərimdir; Çünki onlar mənim vəzifəmizi ikiüzlü olmadan xatırladırlar.

Alphonse Daudet

Kitab dünyası insanın ən təəccüblü canlılarından biridir. Abideler məhv, millətlər yox, sivilizasiyalar böyüyür və ölür, amma bütün bu sivilizasiyaların necə dəfələrlə çıxdığını göstərən kitablar dünyası; onlar yazdıqları gün kimi təzədirlər və hələ də yazıçılarının yüzlərlə il əvvəl ölməsinə baxmayaraq, insanların ürəklərini nə etdiklərini izah edərək həyatlarını davam etdirirlər.

Clarence Günü

Allah mənə kitab dolu bir ev, çiçəklərlə dolu bir bağ verir.

Confutsi
Günəş dünyaya aiddirsə, kitab mənim üçün eyni deməkdir.

Earl Nightingale

Zövq üçün sərf etdiyimizdən kitablara daha çox pul sərf etməyincə, bu ölkə heç vaxt mədəni bir ölkə olmayacaqdır.

Elbert Hubberd
Kitablar insan həyatının təhlükəli sularında bizi istiqamətləndirən kompaslar və xəritələrdir.

Jesu Lee Bennet
 

 Bu gün, əgər belə demək mümkünsə, bizim kitab mədəniyyətində basilica problemimiz kitab və kitabxanalarla ünsiyyətimizin sıx olmamasıdır. Bütün səylər ona yönəldilməlidir ki, bizim gənc nəsil mütailə mədəniyyətinə yiyələnsinlər. Kitab onların həyatının ayrılmaz bir parçasına çevrilsin. Hər şeydən əvvəl, elə bir adam tapılmaz ki, kitab onun inkişafında aşqarlayıcı, cilalayıcı funksiya yerinə yetirməmiş olsun


Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Bu fikirlər zamanın sınağından çıxıb və bir nizama çevrilibdir.
Böyüməkdə olan nəsli kitablara, mütailə mədəniyyətinə bağlamaq bu güb bəşəriyyəti, dünyanı xilas etmək naminə atılanən ağıllı və düzgün qərardır.
Təhsil müəssisələrində ənənə halını almış kitab bayramları, oxu həftəsi, kitab sərgisi, yazıçılarla görüş və s bu kimi tədbirlər bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir
Belə tədbirlər uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında mütaliə mədəniyyəti və oxu vərdişinin inkişafı, kitaba marağın artırılması, kitab ocaqlarına ehtiramlı ünsiyyət məqsədilə təşkil olunur.
Məqsəd şagirdlərin- gələcəyin qurucularının ahəngdar inkişaf etmiş bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını, mənəvi aləmini zənginləşmək, bədii təxəyyüllərini, obrazlı və məntiqi təfəkkürlərini inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Bu cür tədbirlər vasitəsilə uşaqlara kitab oxuma sevgisi qazandırmaqla bərabər həm də
daha çox uşaq kitabı yayılmasını təmin etmək yolunda valideynləri də övladları üçün kitab almağa istiqamətləndirir, valideynlər övladlarının mütailə bacarıqlarına baş vurur, özləri də uşaq aləminin bu və ya digər əsrarəngizlikləri ilə tanış olurlar.
Uşaqların müəlliflərlə görüşlərini təkil etmək həm uşaqların özü üçün, həm də müəlliflərin özləri üçün daha yeni səhifələr açır.
 
 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Uşaq mütəxəssislərinin fikrincə, onlar həftədə ən az iki -üç kitab oxumalıdır. Bu kitablar uşaqların yaş və maraq dünyaları nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Belə kitablar sırasında uşaqlara yeni müxtəlif faydalı məlumatlar verən kitablar, lüğət və ensiklopediyalar dərsliklərə köməkçi vasitələr əsas yer almalıdır.
Tam səmimiyyətimlə bildirirəm, bu günki kitabxanalar uşaqların zövqüncədir: geniş, işıqlı, kitab fondları zəngin, peşəkar kollektivlər(müəyyən istisnalar da təbii ki, var), kitabxanaların tərtibi və təchizatı, bu mədəniyyət ocaqlarında tez-tez keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər üşaqlarla kitabxanalar arasında maraqlı və əyləncəli ünsiyyət körpüsünüə çevrilməkdədir.
Bütün kitabxanalar informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının verdiyi imkanlar nəticəsində öz oxucuları ilə daha asan, fəal və çevik əlaqə yarada bilirlər.
Bu fəaliyyətdə ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqəli əməkdaşlıq, məktəb  kitabxanalarının keçirdiyi tədbirlər, məktəblərin özlərində mütailə mədəniyyəti ilə bağlı keçirilən istər  sinifdə, istərsə də sinifdənxaric  müxtəlif tədbirlər bu mühüm fəaliyyətin keyfiyyətini tamamlayır.
Bakı şəhər məktəblərində artıq start verilən "Oxu günü” bütün paytaxt məktəblərini əhatə etməkdədir. Aprelin 20-də Xətai rayonu 24 saylı orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin təşkil etdikləri "Oxu günüi” Bakı şəhəri üzrə Təhsil idarəsinin qarşıya qoyduğu məram və məqsədlərə tam uyğun idi. Biz böyük məmnuniyyətlə bu tədbirdə iştirak etdik və yazdıqlarımız da da həmin tədbirdən aldığımız təəssüratların nəticəsidir.

 Tədbir  şagirdlərin öz sinfində keçirildi.  Bəri başdan deyim ki,  sinfin bütün şagirdləri fəaldır, qabaqcıldır.  Bütün tədbirboyu səhnəciklər,    şeirlər, oyunlar, mini səhnələr  elə quraşdırılmışdı ki,kimsə  kənarda qalmamışdı.Uşaqların  hamısı fəal şəkildə iştirak edirdilər.  Ən maraqlısı isə uşaqların, sinfin milli atributlarla bəzədilməsi idi.  Onlar   vətənpərvərlik, torpaq, xalq, bayraq sevgisi əks etdirən ayrı-ayrı  şeirlərdən şeirlər söylədilər, mahnılar oxudular, rəqs etdilər, səhnəciklər  nümayiş etdirdilər.

 

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Sinif müəllimi  gənc  Günay Dadaşova hiss olunurdu ki,   bu balacalara ədəbiyyatımızı, tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi sevə-cevə öyrədə bilib.  Sinfin bütün tədbirləri belə mənalı və yaddasaqalan olur, hətta tamaşa etmək üçün  başqa sinfin şagirdləri və müəllimləri də axışıb gəlirlər.

 Tədbirdə məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi   Aygül Çobanova  çıxış edərək ikincilərin  kitab sevgilərini alqışladı, onlara bədii ədəbiyyatın əhəmiyyəti haqqında  həyatı    gerçəklərlə nümunələr söylədi. Balacalara hər zaman kitab oxumağı, kitabxanalarla  sıx əlaqə yaratmağı tövsiyə etdi.

Məktəbin   müəllimləri  Sədaqət Məmmədova və Nişanə Məmmədova   şagirdləri təbrik etməklə bərabər,  maraqlı və şən tədbirləri ilə məktəbdə  böyük  şöhrət qazanmış  Günay müəlliməyə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər.

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

 

 " Ana və Uşaq” ictimai-siyasi, pedaqoji onlayn jurnalın  adından  çıxış edərək mən də özmdən əvvəl  deyilən təbriklərə qoşuldum və   Günay xanımın   müəllim peşəsinə olan sevgisinə, şəxsi təşəbbüskarlığına  ehtiramımı ifadə etdim.  Böyük  rus pedaqoqu Suxomlinskinin məşhur fikri var: "Ürəyimi uşaqlara verirəm”.Çox sərrast ifadə edilmiş fikirdir. Tərbiyə-təlim elə bir  gərgin sahədir ki, burada ancaq ürəyini uşaqlara verə bilən müəllimlər  belə  nailiyyətlər qazana bilirlər.

 Biz də uşaqların tədbirinə əliboş gəlməmişdik.  Ümummilli lider Heydər Əliyevə, Akademik Zərifə xanım Əliyevaya  həsr olunmuş və  yüksək çap keyfiyyətləri ilə  çap olunmuş  3 kitab , həmçin  ayrı-ayrı yazıçıların 12 kitabını sinif kitabxanasına  hədiyyə olaraq təqdim etdik.

Sonda  şagirdlərlə xatirə şəkilləri çəkdirdik.


Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin II b sinif şagirdlərinin "Oxu günü" tədbiri əsl kitab bayramına çevrildi

Hörmətli qonaq, Şərh yazmaq üçün zəhmət olmasa hesaba daxil olun ya da Qeydiyyatdan keçin.

Şərhlər:

Şərh Yaz
 • Qurup: Qonaq
 • Qeydiyyat: --
 • Status:
 • Şərhləri: 0
 • Məqalələri: 0
^
Люди кто желает играть в современные игры на самых высоких настройках с динамичными теняими
даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный инет).
Читайте статья по настройке компа здесь.
Видео по установке и настройке смотрите тут.
Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
 • Нравится
 • 0
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu Xəbəra şərh əlavə edə bilməz.